videoviden.dk
 
  - mødestedet for  videoentusiaster
Startside Produkter Leksikon Magix
Tips&Tricks

Artikler

Videoklubber
DK

Stævner/
Festivals

Smalfilm Links email

Film- og videoleksikon

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

FORORD

Denne ordbog over film- og videotermer er indsamlet fra et stort antal danske og udenlandske kilder.
Hvor det har været muligt, er oplysningerne krydschecket.
Trods omhu, kan der utilsigtet være indløbet fejl. Det hører vi gerne om.

Synes du at der mangler noget, eller har du i øvrigt forslag eller kommentarer,
kan du  fremsende disse pr. e-mail her!.


Revideret:05. februar 2013
Redigeret og samlet af:  Leif Christiansen
Copyright ©2000-2011

 

Num

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

 

2 skud
Kameravinkel med 2 personer i billedet - typisk anvendt i interview situationer.

3 punkts belysning
Klassisk belysnings opsætning bestående af:
 - Hovedbys (key)
 - Baggrundslys, og
 - Udfyldningslys.

3R
Forkortelse for Resolution and Response Recovery.
JVC kredsløb til forbedring af kantgengivelsen i  SD videosignaler under gengivelse.

3 skud
Kameravinkel med 3 personer i billedet - typisk anvendt i interview situationer.

4:3
Det tidligere  mest udbredte tv-format. Afløser af 16:9 (2009)

5.1, 6.1  eller 7.1 indgang   (Illustration)
Betegnelse for tilslutninger til gengivelse af surround lyd.
5.1 betegner det pt. (2005) mest almindelige system med 5 surroundkanaler (front venstre, front center, front højre, bag venstre og bag højre) og en fælles subwoofer-/baskanal.
I overensstemmelse hermed betegnes et 2 kanal stereosystem med fælles baskanal 2.1.

16:9
Indtil videre vedtaget som afløser for  4:3-formatet.
Standarderne for HDTV mm er tilpasset dette format. Imidlertid passer formatet ikke til biograffilm, som stadig må vises med sorte bjælker over og under filmbilledet på tv-skærmen.

Derfor er der allerede nu (2009) tv fremme i 21:9 format.

Ved 16:9 gengivelse i det almindelige Pal-system (kaldet "Letterbox"), udnyttes kun 432 af 576 mulige linjer.
Se under: Skærmformat.

 

A

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

 

 A2 Stereo
Analogt stereolydsystem som bl.a. er benyttet af tysk fjernsyn.

Accu
Se: Akku.

Adapter
En adapter tilpasser forskellige enheder til hinanden.
Eksempler: Tilpasningsringe til filtre med forkert diameter eller en gevindbøsning til stativskruen.
Adapter udformet som en standard VHS-kassette til ilægning af et VHS-C bånd, så det kan afspilles dette på en standard VHS rekorder.
Tilpasning mellem forskellige stiktyper.
Omsætning fra lysnettets 230 volt til en lavere driftsspænding sker med en netadapter.

Adware
Computerprogram, som man for eks. kan få ind i sin PC hvis man henter gratisprogrammer, billeder m.v. på Internettet. Adware sørger for, at man modtager en del PopUp reklamer eller lign.
Kan relativt enkelt fjernes med hjælpeprogrammer, som "Adware", 

AE
Forkortelse for Automatic Exposure.
Mange camcordere har mulighed for at vælge mellem forskellige AE programmer, som tilpasser eksponeringen m.m. til forskellige optagesituationer:

 • Strand
 • Sne
 • Sport
 • Tusmørke
 • Spotlight o.s.v.

 AE Shift
Funktion til permanent forskydning af camcorderens automatiske eksponering.

AF
Se: Autofokus.

AFC
Forkortelse for Automatic Frequency Control.
Et elektronisk kredsløb som sikrer en automatisk finindstilling af en indstillet radio- eller tv-kanal.
Funktionen indgår i det meste modtageapparatur.

AGC
Forkortelse for Automatic Gain Control. Et elektronisk kredsløb, som regulerer forstærkning, således at et konstant (eller tilnærmet konstant) signalniveau opretholdes.
I audiokredsløb anvendes også betegnelsen AVC (Automatic Volume Control).

Afspiller
Se: Player.

Akku
Forekommer også som Accu. Forkortelse for akkumulator/accumulator = genopladeligt batteri.
Se: Batteri.

Akustik
Dels et udtryk for et rums lydmæssige egenskaber, dels læren om lydmæssige forhold.

AL
Se Auto Lock.

Amatør
Ordet er af fransk oprindelse (amateur) og betegner en person, som dyrker en aktivitet/interesse af forkærlighed og ikke som levevej (= professionel).

Ambient lyd
Eksisterende  baggrundslyd, som er repræsentativ for omgivelserne til en givet optagelse.

Animation
Visuel effekt, hvor stillbilleder vises efter hinanden og derved skaber en illusion af bevægelse.

Analog
Elektriske signaler overført direkte fra de oprindelige svingninger - for eks. således som de er modtaget af en mikrofon fra en lydkilde.
Analoge signaler er meget udsat for forringelse under overføring og registrering, for eks. i form af tilføjelse af støj, brum eller tab af især højere frekvenser.
Det er kun i begrænset omfang muligt at forebygge eller kompensere for sådanne forandringer i det oprindelige analoge signal.

ANSI
Forkortelse for American National Standardisation Institute.

ANSI-kontrast
En standard for måling af det maksimale kontrastforhold for eks. i en videoprojektor.
Kontrast er forholdet mellem hvidt og sort. Jo større kontrastforhold, jo bedre detailgengivelse og evne til at vise brugbare billeder i et oplyst rum.
Kontrast måles efter 2 metoder:
1) Fuld on/off kontrast måles  på hele billedfladen som forholdet mellem lyset fra et helt hvidt billede og et sort billede.
2) ANSI-kontrast måles med billedfladen delt op i 16 felter - skiftevis hvide og sorte. Det gennemsnitlige lysudbytte fra de hvide felter divideres med det gennemsnitlige lysudbytte fra de sorte felter. Dette tal angiver ANSI-kontrastforholdet.
Når man sammenligner kontrastforholdet for forskellige projektorer, er det vigtig at målemetoden er den samme.
Fuld on/off kontrast (1) giver altid et højere tal end ANSI-kontrast (2).

ANSI-lumen
En standard for måling af lysudbytte som bl.a. bruges til sammenligning af videoprojektorer.
Målingen foregår med hvidt lys. Skærmen deles i 3x3 felter, og der måles midt i hvert felt. Resultatet er et gennemsnit af disse målinger.
Resultatet af denne objektive måling stemmer ikke ubetinget overens med den subjektive oplevelse af lysstyrken, som det menneskelig øje opfatter. Her spiller også andre faktorer ind: Halogenlamper virker svagere end UHT-lamper., LCD-teknik virker svagere end DLP etc.

Artefakter
Pixel-fejl i videobilledet.

Assemble-redigering
Redigeringsform, hvor hvert afsnit kopieres i fortsættelse af det foregående afsnit.
Karakteristisk for tidligere tiders bånd-til-bånd redigering. Anvendes sjældent nu.

Att eller Attenuation
Forkortelse for det engelske ord attenuation, der betyder dæmpning (af et elektrisk signal). Kan for eks. være -10 dB (decibel), svarende til reduktion af signalspændingen til ca. 1/3.

ATV
Forkortelse for Amatør TV, som er standard tv-signaler transmitteret af radioamatører i UHF-området.
Kun begrænset udbredelse. Bl.a. afløst af net-tv via internet.

Audio
Latinsk ord for "jeg hører".
Betegnelse for noget, der vedrører hørelse og lyd.

Audio dubbing
I sin oprindelige betydning omfatter audiodubbing hele lydbearbejdningsprocessen ved filmproduktion.
Ved video er audiodubbing ofte mere snævert betegnelsen for en proces, hvor der indspilles ny lyd til en billedmæssigt færdigredigeret videoproduktion.
Processen indgår som en integreret del af den digitale videoredigering.

I den analoge verden var audiodubbing ofte en mere besværlig proces:
 - Ved VHS/S-VHS kunne audiodubbing kun foretages til kantsporet, som ved almindeligt konsumentudstyr er i mono. Lyd i hi-fi skråsporet vil ikke blive berørt ved audio dubbing.
 - Ved Video8/Hi8 kunne audiodubbing kun udføres i evt. PCM-kanal.
 - DV kan audiodubbes hvis der er valgt 4 kanal/12 bit lyd ved optagelsen. Det afhænger dog også af det tilgængelige udstyr.

Audioprocessor
Elektronisk enhed til behandling af lydsignaler. Ofte vil der være tale om effekter som:

 • Tilføjelse af efterklang og ekko.
 • Ændring af toneleje op/ned.
 • Støjfiltrering.
 • Forvrængning af gengivelse - for eks. til telefonsnak.

Ved elektroniske redigeringssystemer vil audioprocessor funktionerne ofte  være integreret i redigeringssystemet eller ligge i et separat lydredigeringsprogram.

Autofocus/ autofokus
Automatisk fokusering, d.v.s. skarphedsindstilling af camcorderens objektiv.
Målemetoden varierer:
Nogle systemer foretager en egentlig afstandsmåling, mens andre for eks. søger at indstille til max. kontrast.
Mange optagesituationer kan forvirre autofokussystemet. Derfor er det godt, hvis camcorderen har mulighed for at skifte til manuel fokusering.

Auto Lock
Enten en indstilling, hvor camcorderen er 100 % styret af automatiske funktioner for:

 • Hvidbalance.
 • Afstandsindstilling
 • Blænde.

Der er derfor kun følgende manuelle muligheder:

 • Valg af motiv og billedudsnit.
 • Betjening af zoom.
 • Betjening af start/stop.
eller en indstilling hvor de automatiske indstillinger låses fast.
For eksempel zoomer ind på en person, stiller skarpt på denne, låser indstillingerne og zoomer ud for at vælge billedudsnit, optager med personen i perfekt fokus.

Auto Tracking
Automatisk funktion i videorecorderen som sikrer korrekt sporing af videohovederne i forhold til skråsporet ved afspilning.

Aux eller Auxiliary
Engelsk betegnelse for en ekstra ind- eller udgang.

AVC
Forkortelse for Automatic Volume Control. Se også under AGC.

AVCHD
Codec til komprimering af HD-optagelser således at de kan lagres på en normal DVD, en harddisk eller et memorykort (SD, Compact Flash eller MemoryStick)..
AVCHD benytter  MPEG-4 AVC/H.264 video codec og 5.1-kanal Dolby Digital-lyd. Videooptagelserne gengives i 16:9 med surround-lyd og en opløsning på  1080i eller 720p.
AVCHD er et brand, som ejes af Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. (Panasonic) og Sony Corporation. Et stort antal producenter har erhvervet licens til at benytte standarden.
Læs mere på:
http://www.avchd-info.org/index.html

AVI
Forkortelse for Audio Video Interleaved, som er betegnelse for et filformat som indeholder både video- og audiodata i Microsoft's Video for Windows standard.
AVI siger intet om formatet på de video- og audiodata, AVI-filen indeholder.

AWB
Forkortelse for Automatic White Balance, automatisk tilpasning af camcorderens hvidbalanceindstilling.

 

B

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Backlight (modlys(
Se: BLC og modlys.

Balanceret tilslutning
Benyttes hvor man ønsker at minimere ude fra kommende elektriske forstyrrelser.
Det gælder for eksempel kabelføring af audiosignaler - fra mikrofon til. mikrofonindgang på camcorder, lydmixer eller forstærker..
Der anvendes et kabel med 2 skærmede ledere. Den ene leder fremfører lydsignalet i fase, den anden signalet i modfase. Skærm føres kun til stel, og bruges ikke som returledning.
Hvis der induceres elektriske støjimpulser i kablet - for eks. fra en lysdæmper - vil der induceres  lige store spændinger med samme fase i de 2 ledere.
Da de originale signaler i de 2 ledere er i modsat fase, er det en ret enkel sag at udbalancere den uønskede støj.
Som en ekstra fordel ved denne kabling er det muligt at fremføre evt. driftsspænding til mikrofon via mikrofonkablet, såkaldt fantom-spænding.

Batch capture
Mulighed i computerbaserede redigeringssystemer for at overspille udvalgte dele af råoptagelser efter en overspilningsliste.

Batterilevetid
For opladelige batterier opgiver producenterne ofte levetider på indtil 1.000 opladninger fordelt over en 2 - 3 årig periode.
Disse angivelser baseres på batterier, som behandles optimalt med hensyn til:
- Ladestrøm.
- Afladestrøm
- Omgivelsestemperatur m.v.
- Fysisk overlast.

I praksis vil man med alle batterityper erfare en faldende kapacitet hen over batteriets levetid, som på et eller andet tidspunkt vil gøre  en udskiftning nødvendig.

Batterityper
Batterier findes i 2 hovedtyper:

 • Primære batterier.
 • Sekundære batterier.

Primære batterier omfatter typer, som selv producerer strøm ved en kemisk proces.
Inden for denne kategori falder for eks.:
- Kul-zink.
- Alkaline.
- Lithium.
- Kviksølv.
- Sølvoxid.

Sekundære batterier er genopladelige batterier, som er camcorderens og megen elektroniks vigtigste energikilde. Camcorderen er som regel født til en bestemt batteritype, der er valgt af producenten med skyldig hensyntagen til faktorer som kapacitet, vægt og pris. Som bruger har man som regel begrænset eller ingen mulighed for at skifte mellem de forskellige batterityper. Producenterne gør sig generelt store anstrengelser for at hindre brugen af batterier fra andre leverandører.
Dog har der været mulighed for at opgradere fra NiCd-type til NiMh-type for visse camcordere.

Der benyttes en af følgende batterityper:

Pb (Bly)
- Cellespænding: 2 volt.
- Memory-effekt: ingen.
- Temperaturfølsomhed: ringe.
- Miljøbelastning: stor.
- Stor vægt i forhold til kapacitet.
Anvendes kun i enkelte ældre full-size camcordere, hvor vægten ikke er et problem.

NiCd (Nikkel/Cadmium)
- Cellespænding: 1,2 volt.
- Memory-effekt: stor.
- Temperaturfølsomhed: stor.
- Miljøbelastning: stor.
Den tidligere mest udbredte type. Kræver hyppig afladning - aldrig  under 0,9 volt/celle - for at bevare kapaciteten.

NiMH (Nikkel/Metalhydrid)
- Cellespænding: 1,2 volt.
- Memory-effekt: ingen.
- Temperaturfølsomhed: moderat.
- Miljøbelastning: ringe.
- God kapacitet i forhold til vægt.
Moderne batteritype, som kan sjat-lades uden problemer.
Bør måske aflades en gang imellem, men aldrig under 1 volt/celle.

LiION (Lithium/Ion)
- Cellespænding: 3,6 volt.
- Max. ladespænding pr. celle 4,2 volt.

Belyseren
assisterer belysningsmesteren med at sætte lamper op.

Belysningsmesteren
sørger for, at lyset giver den stemning, som instruktøren og fotografen ønsker.

B.E.S.T.
Betegnelse for et JVC båndtilpasningssystem, som er aktivt både ved optagelse og gengivelse.

Betacam
Professionelt v
ideoformat baseret på Betamax-kassetten. Fandtes både i Betacam SP Analog og Betacam SP Digital. Uaktuelt.

Betamax
Konsument videosystem med ½" bånd i Betamax-kassette. Uaktuelt.

Bidirectional
Betegnelse for en 2-vejs forbindelse. Det gælder for eks. en firewire-forbindelse, hvor der  dels overføres billed-, audio- og styresignaler den ene vej, dels også overføres informationer om driftstilstand den anden vej.

Billedelement
Se: CCD-chip eller CMOS-chip

Billedrør
Billeddannende element i TV og videomonitorer. Omsætter de elektroniske videosignaler til et synligt billede.
Under udfasning på grund af teknologiskift til plasma- eller lcd-fladskærme.

Billedsensor
Se: CCD-chip eller CMOS-chip

Billedstabilisering
Små uønskede bevægelser af en håndholdt camcorder kan kompenseres med billedstabilisering.
Der anvendes 2 forskellige principper:
 Optisk billedstabilisering var  oprindeligt baseret på et Canon patent - men benyttes også på licens af andre. Sony arbejdede oprindeligt sammen med Canon, men har længe haft egne løsninger. Panasonic har udviklet et tilsvarende system . 
Optisk billedstabilisering er det bedste allround system og det dyreste at producere. Det aktive element er et bevægeligt optisk element, som varierer lysets brydning i objektivet og herved korrigerer for camcorderens uønskede bevægelser.
 Elektronisk billedstabilisering forudsætter, at CCD-/CMOS-chip'en brutto har et overskydende antal pixels i forhold det antal pixels, der netto er påkrævet til billeddannelsen. Systemet virker ved at det aktive areal på chippen forskydes i takt med camcorderens rystelser. Systemet benyttes  i konsument camcordere bortset fra  topmodeller, som bruger optisk billedstabilisering.

Bin
Det engelske ord betyder oprindeligt en kasse, og bruges i redigeringsprocessen om en mappe i computeren, hvor man samler sit materiale.

Binært talsystem
Talsystem hvor grundtallet er 2. Kaldes derfor også 2-tal system tilsvarende det almindeligt benyttede 10-tal system.
I det binære talsystem indgår kun 0- og 1-taller.

Bit
Betegnelse for den mindste enhed i digital information. 1 bit "b" har værdien "0" eller "1".
8 bits udgør 1 byte "B".

BLC
Forkortelse for Back Light Compensation eller modlys kompensering..
Optagelser, hvor hovedmotivet optræder mod en lys baggrund, typisk ved modlysoptagelser, vil blive belyst forkert, hvis vi forlader os på automatikken alene.
Er camcorderen udstyret med en knap til BLC, vil tryk på denne knap åbne blænden 1-2 trin for at give en passende ekstra belysning af hovedmotivet.
Med manuel indstilling af blændeåbningen er det muligt at foretage en mere præcis tilpasning til en optagesituation, men desværre kan det være svært at bedømme det endelige resultat ude i marken fordi man mangler mulighed for en effektiv billedkontrol..

Blog
En personlig side på Internettet, en netdagbog.

Blue Box
Se: Chroma-key.

Blu-ray Disc
Et optisk lagringsmedie, som har plads til 25 GB pr. lag, og som kan bruges til film, spil, datalagring etc. Det blev annonceret i februar 2002, og udviklingen koordineres siden 2005 af BDA Blu-ray Disc Association.
Indtil videre har udviklingen givet os 1- og 2-lags skiver med henholdsvis 25 og 50 GB kapacitet.
Der tales om udvikling mod væsentligt flere lag - pt vist op ril 8 lag med 200 GB kapacitet, men det er fremtid.

Blue Tooth
Trådløs 2-vejs radiokommunikation mellem elektronisk udstyr, for eks digitalkamera og mobiltelefon. Systemet er udviklet i et samarbejde mellem L.M.Ericsson og Sony. En af fordelene er en ganske kort rækkevidde - ca. 10 m, og at forbindelsen er kodet, således at sender og modtager genkender hinanden..

Blænde eller blændeåbning
Se: Iris.

BNC-stik
(Bayonet Nut Connect) Er et coaxial-stik, som især benyttes til video- eller andre HF-forbindelser med store krav.
Stikket er sikret med en låsering, som forhindrer at stik trækkes ud, så forbindelsen bliver ustabil eller afbrudt under brug.

Boom eller boom-stang
er en lang mikrofonholder, som bruges til at bringe mikrofonen tæt på de talende under en videooptagelse. Den person, der betjener boom-stangen , kaldes boom-operatør eller otte Boomer.
Boom-stangen benyttes ofte håndholdt, men til studiebrug findes der varianter opbygget som vogne med siddeplads til boom-operatøren.

Boomeren
er den lydassistent, som holder boomstangen i den position, som foreslås af fotograf eller tonemester.

Bootlegging
Betegnelse for piratkopiering af CD'er og DVD'er.

Broadcast
Samtidig elektronisk spredning af informationer til mange modtagere.

Browser
Et program, som gør det muligt at arbejde på Internet: World Wide Net.
De mest udbredte programmer er: Internet Explorer og Firefox.

Brændvidde
Et objektivs brændvidde er afstanden fra dets optiske knudepunkt til billedplanet, når der er fokuseret skarpt på et fjernt objekt. Angives som regel i mm, men kan også måles i DIOPTRI.

Dioptri = 1.000 mm : brændvidde mm.

Bus
Engelsk udtryk for en samleskinne/fællesledning hvor flere signaler samles. For eks. i en mixerpult.
Anvendes også om en databus i en computer.

Båndtilpasning
Dette er en vigtig funktion i forbindelse med analog registrering på bånd. Ved digital registrering på bånd er problemet mindre kompliceret, fordi registrering af "0" og "1"sker med en konstant frekvens.

Båndmaterialet til analog videooptagelse har vidt forskellige egenskaber. Det er derfor ikke muligt at udnytte alle bånd optimalt med en enkelt justering af optage- og gengivefunktionerne.
Derfor har de fleste producenter udviklet automatiske justeringsfunktioner, som udnytter materialet bedre.
De fleste systemer måler på en enkelt eller ganske få parametre, og justeringerne har ofte kun 2 eller ganske få trin. Systemerne kan derfor ikke altid finde den optimale indstilling.

 

C

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Camcorder
Betegnelse for et videokamera integreret med videorecorder.

Candela
Se: Lux.

Cannon-stik
Se XLR-stik. 

Capture
Betyder egentlig fangst/datafangst i bredeste betydning.

Er i forbindelse med digital videoredigering betegnelse for den funktion, hvor video- og lyddata overføres til og lagres i computeren.
Ved analoge optagelser konverteres til digital form ved hjælp af et capture-kort med en AD-konverter (analog-til-digital).
Ved digitale optagelser i DV-/AVCHD- eller mpeg2-format overføres optagelserne i uændret digital form (native) via firewire fra camcorderens/afspillerens bånd til PC'ens harddisk

Cardioid
Betegnelse for en retningsmikrofons  karakteristik (nyre eller supernyre).

Casteren
hjælper produceren og instruktøren med at finde skuespillere til at besætte de store og små roller i filmen.

Cateren
Sørger for mad og drikke til filmholdet.

CCD-chip
Forkortelse for Charge Coupled Device, det billeddannende element i et videokamera.
Er karakteriseret ved:
- Størrelse.
- Antal pixels.
- 1 eller 3 (evt. 4) chip konstruktion.

I et 1-chip kamera påtrykkes overfladen en transparent mønster med rødt, grønt og blåt som sørger for en farvefiltrering af det modtagne lys. Den samme chip fordeler altså 1/3 af alle pixels til hver grundfarve.
Ved 3-chip kamera splittes lyset efter at have passeret optikken i 3 dele, som via optiske farvefiltre rammer de 3 chips. Et 3-chip kamera behøver altså ikke så mange pixels pr. chip for at give god billedkvalitet.

CD
Digitalt lagringsmedie med anvendelse som dominerende lyddistributionsmedie.

CD-I
Et komprimeret digitalt videoformat bygget på det almindelige CD-ROM format.
Er især blevet anvendt til interaktive programmer.

CD-ROM
Digitalt lagringsmedie, som ved normalt brug kun kan læses (ROM = Read Only Memory). Har samme fysiske format som en normal audio-CD.
Har især stor udbredelse som lagringsmedie ved distribution af PC-software.
Kapacitet op til 650-700 Megabytes.

Centermount
Betegnelse for placering af båndtransporten/CD-drev centralt på fronten.
Formentlig mest af kosmetiske årsager, men der antydes også en mulig kvalitetseffekt - især når det bruges i highend-udstyr.

Centerspot filter
Specialfilter, som gengiver billedranden udtværet/uskarp.

Chroma
Generel betegnelse for chrominanssignalet, farvedelen af et videosignal.
Se: Chrominans.

Chroma Delay
I VHS-recordere (både standard-VHS og Super-VHS) forskydes farvedelen af videosignalet på grund af systemets opbygning en linie nedad.
Det kan medføre udflydende farver og en vis uskarphed. Det er muligt at modkorrigere denne forskydning elektronisk. Ved kopiering fra VHS til VHS kan forskydningen øges.

Chroma-key
Teknik, hvor en bestemt farvetone i et videobillede erstattes af et andet videobillede.
Teknikken ses også under betegnelsen "Blue Box" eller "Green Box", fordi baggrundsfarven ofte vælges til en ren blå eller grøn.

Chrominans
Betegnelse for videosignal, der indeholder informationer om farve og farvemætning.

Clapper
betjener klaptræet. Se dette.

Cinch-stik
Anden betegnelse for Phono-stik.

Closeup
Betegnelse for en optagelse, hvor hovedmotivet ses i næroptagelse.
Varianter: "medium-closeup" og "extreme-closeup".

CMOS sensor
Forkortelse for: Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS er et integreret kredsløb, som indgår i næsten alle elektroniske apparater. En CMOS har den åbenbare fordel, at strømforbruget er meget lavere end i andre tilsvarende kredsløb.

CMOS billedsensorer, har efter en lidt langsom start fået stærkt stigende anvendelse i camcordere og stilbilledkameraer. De oprindelige problemer for eks. med billedstøj er kommet under kontrol, og CMOS sensorer findes i camcordere til forbrugere, semiprofessionelle og professionelle.

Coatning
Når lys rammer en glasoverflade, opstår refleks, som dels forringer kvaliteten af gengivelsen, dels stjæler noget af lysgennemgangen.
Derfor er det nu standard, at alle frie glasoverflader i et linsesystem er forsynet med et ganske tyndt. pådampet metallag.
Teknikken er videreudviklet til multicoating, hvor antallet af forskellige metallag øges for at opnå en bedre kontrolleret virkning.
Det er vigtigt, at også filtre, forsatslinser og forsatsobjektiver er coatede.

Coaxial
Generel betegnelse for stik og kabler opbygget som et rør, med en central inderleder omgivet af en isolerende slange med en flettet skærm yderst.
Til krævende brug kan kabler være udstyret med en ekstra skærm.
Den coaxiale opbygning giver god afskærmning både mod elektrisk støj ude fra og mod uønsket udstråling fra kablet..
Coaxial-kablets impedans afhænger af dimensionerne i kablet.
Til videosignaler benyttes fortrinsvis typer med en impedans på omkring 75 ohm.
Kabler til datatransmission er ofte med 60 ohm impedans.
Mistilpasning af impedansen kan forårsage tab af signal og refleksion af signalet, hvilket ses som skygger i billedet.

Codec
Forkortelse for compressor/decompressor og betegner software der komprimerer video og audio.
Der findes særdeles codecs. Blandt de mest kendte kan nævnes: DV, mpeg1, mpeg2, mpeg4, mp3 m.fl.

Colorbar
Betegnelse for et standard test billede indeholdende primære og sekundære farver. Det benyttes som reference til justering af farvegengivelsen i videoudstyr.
Testbilledet dannes elektronisk i en Colorbar generator.

Color Corrector
Elektronisk enhed, som gør det muligt at justere farvegengivelsen i et videosignal.
Findes nu ofte som en del af digitale redigeringsprogrammer.

Color-key
Se: Chroma-key.

Color Sampling Ratio
Angiver kvaliteten af farvegengivelsen i et videosignal.
Mini-DV og DVCam er 4:2:0
DVC Pro er 4:1:1.

Compander
Elektronisk enhed til behandling af elektroniske signaler. Indeholder både:
- compressor (dynamik-begrænser), og
- expander (dynamik-udvider).
(Se disse.)

Component video
Se: YUV.

Composite videosignal
Betegnelse for analogt videosignal bestående af:
F - farveinformation
B - billedsignal
A - slukkeimpuls
S - synkronsignal.

Kaldes derfor også: FBAS-signal.
Den mest almindelige form for analogt videosignal. Kvalitetsmæssigt er Y/C og YUV af højere kvalitet. 

Compositing
Funktion i et digitalt redigeringsprogram, hvor flere videolag/-spor lægges sammen. De enkelte lag kan have hvert deres individuelle forløb.

Compression
Reducering af mængden af digitale data for eks. i en video frame, som ukomprimeret fylder ca. 1 Mb ved SD.
Ved komprimering af billeddata bruges for eks. .jpg.

Compressor
Elektronisk enhed, der begrænser dynamikområdet i et elektronisk signal, således at man opnår et mere jævnt niveau. Teknisk sker det ved at svage signalniveauer hæves, mens kraftige niveauer ikke røres.
Anvendt ved indtaling af kommentarer bliver resultatet en bedre forståelighed.

Computervirus
Se: Virus.

Connectivitet
Se: Convergens.

Control-L
Tilslutning af styrekabel til overførsel af Lan-C informationer. Der benyttes 2,5 mm stereo jack-stik og skærmet 2-leder kabel.
Forbindelsen er duplex, d.v.s. tovejs, således at der både overføres styrekommandoer fra master-enheden og oplysninger om driftstilstand og for eks. tællerstand/tidskode fra slave-enheden.
Ikke længere så udbredt i konsument-udstyr, men ses hyppigt i  pro-sumer og semi-professionelt udstyr fra Sony og Canon.

Control-S
System til envejs styring af en slaves båndtransport (start/stop) ved primitiv lineær redigering fra tape til tape.

Convergens
Betegnelse for, at forskelligt udstyr især i hjemmet  tilføjes en vis datakraft plus mulighed for at forbindes til og kommunikere med andre enheder (Connectivitet).

Continuity
Funktion i et produktionsteam, som skal sikre logisk sammenhæng i enhver detalje fra scene til scene.

Cookie
I internet terminologi en lille fil, som overføres fra en server til klienten (d.v.s. den pc som har kaldt op). Cookien overfører oplysninger om klienten til serveren.
En cookie er ofte nødvendig, for eks. for at man kan identificeres ved home-banking. I andre tilfælde er cookien fjendtlig, for eks. ved at transmittere oplysninger om aktiviteten på pc'en (phishing), eller i forbindelse med virusangreb.

Crawl
Tekst, som bevæger sig horisontalt hen over et videobillede - ofte fra højre mod venstre for neden i billedet. 

Cross-fade
Se: overblænding.

Cross-over
Benyttes inden for lydbehandling som betegnelse for 2 begreber:
- Mulighed for trinløs overblænding mellem 2 forskellige signalkilder (kanaler).
- Frekvens, hvor der sker en opdeling/afskæring af et elektronisk signal for eks. i en højttalers delefilter.

 Crystal View Control
Panasonic system for automatisk optimering mellem videorecorder og bånd ved optagelse og gengivelse.
Se også: Båndtilpasning

 CTI
Forkortelse for Colour Transient Improvement, et elektronisk kredsløb, som forbedrer kantskarpheden i billedgengivelsen.

Cursor
I pc-sprog betegnelsen for den markør på computerskærmen, som man bruger til at navigere rundt i systemerne med.

Cut
1) Betegner et hårdt klip mellem 2 optagelser.
2) Instruktørens ordre til at afbryde optagelse.

 

D

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Datakomprimering
Digitalvideo betyder en enorm datamængde. Digitalvideo-normen CCIR-601 foreskriver en billeddatarate på over 160 Megabit pr. sekund, svarende til 20 Megabytes/sekund excl. lyd m.m. - eller kun 50 sekunder video pr. Gigabyte plads på harddisken.
Så store datamængder kan ikke håndteres hensigtsmæssigt med den p.t. tilgængelige teknik. Derfor må der ske en datakomprimering.
Ved mini-DV og DV sker komprimeringen efter DCT-princippet (Discrete Cosinus Transformation). Samme princip indgår i Motion-JPEG. 
Datamængden reduceres i forholdet 1:5 svarende til 25 Mbits/s eller 3 Mbytes/s.

dB (decibel)
Logaritmisk måleenhed for forholdet mellem 2 elektriske spændinger eller effekter.
Bruges til:
- at angive forstærkning eller dæmpning af et elektronisk signal.
- at angive niveau i forhold til en vedtaget standard (sat lig med 0 dB), for eks. ved angivelse af udgangsspænding fra en mikrofon.

Hvis U1 og U2 er de 2 spændinger, som sammenlignes, kan det matematisk udtrykkes således:
        20 x log10(U1/U2) dB

Eksempel:
        U1/U2 = 1.000 = 103Log10(1.000) = 3
         d.v.s. U1/U2 = 20 x 3 = 60 dB.

 dB-varianter af særlig interesse:
dBm

0 dBm er lig med 1 mW afsat i en modstand på 600 ohm , svarende til spændingen 0,775 V.
Dette er vel nok at betragte som den "klassiske" definition.
dBu
0 dBu er 0,775 V.
Den måske mest benyttede enhed i dag.
dBV
0 dBV er 1 V.
Denne enhed bruges ofte til angivelse af følsomhed for mikrofoner mm

dBX
Støjreduktionssystem som mest benyttes i professionelle lydsystemer. Har lignende funktion som Dolby.

DC
Forkortelse for Direct Current, engelsk/amerikansk betegnelse for jævnspænding/jævnstrøm.

Default
Engelsk betegnelse for de grundindstillinger en camcorder, en computer eller for eks. et computerprogram er "født" med.
Kan som regel ændres, så systemet permanent arbejder med brugerens egne grundindstillinger.

Desktop Video (DTV)
Betegnelse for videobearbejdning med pc.

Diffuser
Et stykke klæde eller et mat filter, som man placerer foran en lyskilde for at få diffust/blødt lys.

Diffusionsfilter
Et filter, som monteret foran kameraets linse giver billederne et udflydende, drømmeagtigt præg.

Diffust lys
Blødt lys med bløde skygger. Frembragt for eks. ved at lade lyset fra en punktformet lyskilde reflekteres fra en hvid eller farvet flade.

Digital
Elektroniske signaler, hvor signalet udelukkende udtrykkes ved hjælp af de digitale værdier "0" og "1".

Digital Auto Tracking
Se Auto tracking.

Digitalisering
Processen, hvor et analogt signal omdannes til en strøm af digitale data ved at der med en fast hyppighed (samplingfrekvensen) sker en måling af signalværdien, som konverteres til den tilsvarende digitale værdi.

Digital-VHS
Se D-VHS.

Digitizer
Elektronisk enhed der omsætter analoge signaler - for eks. audio eller video - til digitale signaler.

Dilettant
Ordet er af italiensk oprindelse og betegner en person, som dyrker en aktivitet/interesse for sin egen - ofte overfladiske/usagkyndige - fornøjelse.

Dioptri
Måleenhed for linsers og sammensatte optiske systemers brydningskraft. Jo kortere brændvidde desto højere dioptrital.

Dioptritallet beregnes som:
          1000 divideret med brændvidden (angivet i mm).

Ved sammensætning af forskellige linser, er det nemt at beregne det kombinerede systems dioptrital. Det foregår ved en simpel sammenlægning af de enkelte dioptrital.

Eksempel: En nærlinse på 2 dioptrier sættes sammen med en nærlinse på 3 dioptrier. Den resulterende styrke er 5 dioptrier, svarende til brændvidden 1.000/5 mm eller 200 mm.

DivX
Metode/codec til comprimering af digital video/audio, som er mere effektiv end MPEG2 (ca. 5x). DivX er fremtrædende  ved overførsel af film via Internet. En hel spillefilm i god kvalitet fylder ca. 3-500 Mb.
Nærmere oplysninger på
www.divx.com.

DNG - Digital News Gathering
Reportageoptagelser "i marken" med digital disk rekorder. Mulighed for direkte redigering i disk recorderen inden transmission.

DNR
Forkortelse for Dynamic Noise Reduction. Et automatisk støjreduktionssystem i forskellige udgaver, som benyttes til for eks. at dæmpe sus ved gengivelse af svage lydpassager.
Bygger for eks. på, at man i svage passager afskærer de høje frekvenser, så hørbart sus m.m. fjernes. Metoden er især anvendelig, hvis gengivelsen i forvejen er af begrænset kvalitet.

DOF
betyder egentlig Depth-of-field (dybdeskarphed - se dette), men DOF går ud på at opnå minimal dybdeskarphed ved forskellige tekniske kneb. Noget tilsvarende kan som bekendt opnås ved kombination af lang brændvidde og stor blændeåbning. Det er blevet lidt af en modedille.

Dolby NR
Forkortelse for Dolby Noise Reduction, der er fælles betegnelse for støjreduktionssystemer - primært til lyd, som benyttes både ved optagelse og gengivelse.
Ved indspilning af svage signaler hæves niveauet for høje frekvenser. Ved indspilning med maksimal udstyring indspilles uden påvirkning af frekvensgangen.
Ved afspilning korrigeres modsat. D.v.s. at signaler, der er indspillet med fuld styrke, ikke påvirkes, mens svage signaler gengives med en sænkning af de høje frekvenser svarende til reguleringen ved optagelsen.
Er Dolby-systemet korrekt justeret efter båndmaterialet, skal reguleringen ved optagelsen og reguleringen ved gengivelsen ophæve hinanden uden anden hørbar effekt end reduceret sus mm.
Støjreduktionssystemet kan give hørbare gener ved gengivelse af pludselige, kraftige lyde (bl.a. klaver og trommer).

Dolly
Lille vogn med plads til kamera og fotograf. Benyttes til køreture i optagelserne - enten direkte på et jævnt underlag eller på et udlagt skinnesystem.

Downloade
Betegnelse for af hente en side, en fil eller et computerprogram over Internet.

Drejebog
Detaljeret scene-for-scene planlægning af en filmproduktion.

DRM
(Forkortelse for Digital Rights Management-Technology). Forskellige sikkerhedssystemer omfattende både hardware og koder, som skal sikre mod uretmæssig digital kopiering af film og musik.

Dropout
Drop out er en niveaumæssig forringelse af signalet fra magnetiske lagringsmedier (audio- eller videobånd, harddiske mm) ud over tolerance-grænsen. Drop out's viser sig ved blink, støj eller andre periodiske fejl ved afspilningen.
Ved bånd kan årsagen være:
 - Dårlig båndkvalitet.
 - Beskadiget eller snavset bånd.
 - Snavs på magnethoveder.

Ved digitale optagelser vil dropouts kunne medføre totalt billedudfald eller total lukning for lyd i en periode.

DV
Digitalt båndformat, som findes i 3 typer:
 - Mini DV, som er det konsumentorienterede system. Alle producenter følger i princippet 
   samme specifikationer.
 - DVCam (SONY's system).
 - DVC Pro (Panasonic's system).

Da der er afvigende specifikationer for de 3 systemer, er der ikke kompatibilitet imellem dem.
Udstyr til mini-DV kan ikke afspille optagelser i de 2 professionelle formater.
DVCam og DVC Pro udstyr kan som regel afspille optagelser i mini-DV format - for eks. i forbindelse med redigering, men ikke optage i dette format.
DVCam og DVC Pro udstyr kan ikke ind- og afspille i det andet format. De er altså ikke indbyrdes kompatible.

DV filformater
 - DV1/DV type 1:   AVI-fil hvor video- og audiospor er er integreret i et enkelt, Interleaved spor.
 - DV2/DV type 2:   AVI-fil med videospor og separat audiospor. 
 - Raw DV:             AVI-filer indeholder altid i starten en header, med en række oplysninger om
                            indholdet.
                            Raw DV-filer indeholder derimod kun de rene videodata.

DVB
Forkortelse for Digital Video Broadcasting. Alt efter distributionsformen taler man om:

 • DVB-T, som udsendes fra jordbaserede (terrestiske) sendere.
 • DVB-S, som distribueres fra satellitter, og
 • DVB-C, som distribueres via kabelnet.

DVD
Forkortelse for Digital Versatile Disk/Digital Video Disk - en videreudvikling af Cd-rom'en.
Findes som:

 • Enkeltsidet, 1-lag.
 • Enkeltsidet, 2-lag.
 • Dobbeltsidet, 1-lag og
 • Dobbeltsidet, 2-lag.

2-lags typerne er opbygget således:
Det yderste informationslag består af forgyldt kunststof , som reflekterer 30 % af laserstrålen.
Det inderste lag består af 100 % reflekterende aluminium.
Lagene afspilles efter tur ved at laserstrålen fokuserer enten på det ene eller det andet lag.

DVD-formater
DVD 5: Enkeltsidet DVD indspillet i et lag. Kapacitet 4,7 Gigabyte.
DVD 9: Enkeltsidet DVD, indspillet i 2 lag. Kapacitet 8,5 Gigabyte.
DVD 10:  2-sidet DVD indspillet i 1 lag på hver side. Kapacitet i alt 9,4 Gigabyte.

DVD-lydformater
DD, 5.1-kanal:  Digital flerkanallyd, som gør det muligt at dekode filmlyden i 5 kanaler plus 1 dybbaskanal (5.1).
DD, 5.1 EX:  Digital flerkanallyd, hvor surroundkanalerne indeholder supplerende informationer, som kan gengives over 1 til 2 ekstra surroundhøjttalere.
DD, 2-kanal:  Alle DVD-afspillere har et kredsløb, som mixer 5.1-lyden ned til et 2-kanal stereosignal.
MPEG-1:  2-kanal lyd som kan gengives over stereo- eller sorround anlæg.

D-VHS
Forkortelse for Data Video Home System, et digitalt videosystem udviklet af JVC.
Det er delvist kompatibelt med VHS og Super-VHS, idet eksisterende optagelser i disse formater kan afspilles på en D-VHS recorder.
Der benyttes et metalbånd i en specielt kodet kassette i VHS-format med en maksimal spilletid på 7 timer og en samlet datakapacitet 44,4 Gigabyte.
Kapaciteten er så stor, at det for eks. er muligt at optage eller gengive 3 sideløbende tv-programmer på samme bånd - kodet i digitalt MPEG-2 format.
Som en anden mulighed kan man forestille sig parallel optagelse fra 3 kameraer. hvor man under afspilningen selv kan vælge sin billedvinkel.

DV-Out
Se: IEEE 1394.

Dybdeskarphed
Betegner det område foran kameraets optik, hvor motivet aftegnes skarpt. Varierer med:
- Optikkens (indstillede) brændvidde.
- Den indstillede blændeåbning.
- Motivets afstand fra kameraet.
- Optagemediets opløsningsevne

Dynamic Drum
En af JVC udviklet fleksibel ophængning af videotromlen. Ved at ændre videotromlens vinkel i forhold til båndet sikres gengivelse fuldstændig uden støjstriber ved enhver hastighed lige fra enkeltbilled til hurtigste billedsøgning.

 

E

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

EFP
Forkortelse for Electronic Field Production.
Typisk 1 kamera produktion on-location med henblik på senere redigering/post-produktion.

Encoder
En enhed, som omsætter et videosignal til et andet format, for eks. DV til MPEG2.
Encodere findes enten som 
 - software, et computerprogram, hvor omsætningen/beregningen tager nogen tid, eller som 
 - hardware, en decoder-chip, som giver mulighed for realtime eller hurtigere omsætning af videosignalet.

ENG
Forkortelse for Electronic News Gathering
Reportageoptagelser "i marken" med bærbart videoudstyr.

Enhancer
En elektronisk enhed, som i forbindelse med kopiering kan påvirke videosignalet for at kompensere for kvalitetstab ved kopieringsprocessen.
Simple enhancere virker ved ren forstærkning af videoniveauet, men da tabet ved kopiering ikke er lineært men tvært imod ligger ved de højeste frekvenser, kræves en frekvensafhængig forstærkning.

Equalize
Arbejdet med at frembringe en særlig lyd- eller billedkvalitet ved at fremhæve visse lyd- eller videofrekvenser, mens andre dæmpes eller helt fjernes. Kan for eks. udføres med en Equalizer.

Equalizer
Elektronisk enhed til frekvensafhængig forstærkning af elektriske signaler - for at kompensere for transmissionstab eller for at opnå en ønsket effekt.
En pickup-forstærker til grammofonafspilning er et eksempel på en fast indstillet equalizer.
Variable equalizere findes i lydudstyr i sin simpleste form som almindelig bas- og diskantkontrol, men kan i avanceret lydudstyr være udbygget til flere reguleringsområder med variable frekvensområder etc. med vide muligheder for klangmæssige indgreb.

Establishing shot
betegner det første billede i et program eller scene, som fortæller tilskueren, hvor vi befinder os.

EURO-AV stik
Se SCART stik.

Expander
Elektronisk enhed til behandling af for eks. audio- eller videosignaler, der benyttes til udvidelse af dynamikområdet.
Bevirker bl.a. en forbedring i signal-/støj-forholdet, idet de svageste dele af signalet - herunder støj og sus dæmpes relativt.

 

F

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

f-tal
betegnelse for objektivets blændeværdi/blændetal, og angiver et relativt mål for, hvor meget lys der passerer gennem objektivet.
Beregnes som:

Objektivets brændvidde divideret med størrelsen af blændeåbningen.

Jo lavere f-tal, jo mere lys passerer gennem objektivet.

Fade
Trinløs overblænding mellem 2 scener (cross-fade), hvor en ny scene glidende blændes ind over den foregående scene, som tilsvarende blændes ud.
Den ene scene kan eventuelt være ensfarvet sort, hvid eller en anden farve. Dette kaldes så henholdsvis en op- eller nedblænding (fade-up/fade-down).
Begrebet bruges tilsvarende om audiosignaler.

Farvestøj
Forstyrrelse i videosignalet, der viser sig som en flakkende uro i farveflader. Forøges ved optagelser i svagt lys og høj forstærkning/gain

Farvetemperatur
Farvetemperatur måles i Kelvin-grader (°K), og er den temperatur et fast legeme skal opvarmes til for at udsende lys med den pågældende farve.
Kelvin-skalaen svarer til Celsius-skalaen minus 273 grader.
Eksempler på farvetemperaturer:
- Sollys (kl. 12): 5.200 °K.
- Kunstlys: 3.400 °K.

FBAS video
Se Composite video.

Feedback
Video: En uendelig gentagelse af det samme billede opnået ved affotografering af en videoskærm, som gengiver det optagne billede - en slags visuelt ekko.
Audio: Ekko eller rundhyl, som opstår fordi en mikrofon modtager signalet fra en højttaler eller hovedtelefon så kraftigt, at forstærkningen i løkken er >1.

Field
svarer til halvbillede. 2 fields danner en Frame - et helbillede. 

Film-style
betegner en fremgangsmåde under optagelserne, hvor man gør sig færdig på en location ad gangen, således at sammenhængen i produktionen først skabes under efterbehandlingen, post-production.

Filtre
Optiske filtre placeres foran kameraets optik. Der kan være tale om neutrale filtre, hvis hovedopgave er at sikre en så korrekt gengivelse som muligt, og effektfiltre, som påfører billedet en ønsket effekt.

Neutrale filtre
- ND-filter/gråfilter.
- UV-filter
- IR-spærrefilter.
- Korrektionsfilter.
- Polarisationsfilter.
- Undervandsfilter.

Effekt filtre:
- Centerspot filter.
- Dynamic-spot filter.
- Fortoningsfilter.
- Gitter-/stjernefilter.
- Spektralfilter.
- Tricklinser.

Ved videooptagelser har man ofte mest brug for neutrale filtre, som på forskellig vis bidrager til en mere naturtro eller kontrolleret  gengivelse. og eventuelt et stjernefilter.
Se nærmere omtale under de enkelte filtertyper.

Firewall
En firewall beskytter mod at uvedkommende kan trænge ind på computeren ved at overvåge aktiviteten indgangene, portene til computeren.

Firewire
Se IEEE-1394.

Floodlight
betegnelse for lyskilde med diffust, spredt lys. Bruges til generel, skyggefri belysning af større områder, mens spotlights bruges til oplysning af afgrænsede områder.

Fluid head
betegnelse for et panoramahoved som letter bløde kamerabevægelser.

Flyvende slettehoved
Ved analoge videobåndoptagere et ekstra slettehoved på videotromlen, som sletter tidligere indspillede skråspor på videobåndet i forbindelse med Insertredigering.

Fokusering
Afstandsjustering af objektivet for at sikre skarpe billeder.
Automatisk fokusering (AF- autofocus) sikrer rimelig korrekt afstandskorrektion under gunstige forhold.
Manuel fokusering sikrer ved korrekt anvendelse, at skarpheden ligger på de af fotografen ønskede dele af motivet. Manuel fokusering med visuel kontrol skal foretages med evt. zoom indstillet på længste optiske brændvidde (max. televirkning).
Manuel fokus kan alternativt indstilles på grundlag af en egentlig afstandsmåling - for eks. med målebånd - hvis optikken er forsynet med en afstandsskala. Det er den metode professionelle bruger, hvis der er tid nok.

Forsatslinse
Se Nærlinse.

Forsatsobjektiver
Camcordere - især til konsumentbrug - er i almindelighed udstyret med et fastmonteret zoom-objektiv. Hvis brugeren ikke er tilfreds med det foreliggende brændviddeområde, kan det ændres med et forsatsobjektiv.
Forsatsobjektivet bør opfylde strenge optiske krav, da det ikke må påvirke det samlede optiske system synligt i negativ retning.
Ikke alle camcordere er egnede for montering af forsatsobjektiv, idet den fysiske udformning kan gøre det vanskeligt eller umuligt.
Wide-forsats - findes typisk med faktor 0,5-0,7. D.v.s. at resultatet bliver ca. en halvering af den faste optiks brændvidde. Ved Wide-forsats skal man være opmærksom på muligheden for fortegning (bøjning af rette linier) og vignettering (afskæring i hjørnerne). En wide-forsats er bl.a. nyttig indendørs og ved håndholdte optagelser. Fokusering er mindre  ukritisk på grund af den forøgede skarphedsdybde.
Teleforsats - findes typisk med faktor 1,5-2. Men tidligere helt op til faktor 12. Resultatet bliver en tilsvarende forlængelse af den faste optiks brændvidde. Man skal være opmærksom på, at det samlede optiske systems lysstyrke falder betydeligt. Ved faktor 2 reduceres lysmængden på CCD'en til 1/4 - altså 2 blændestop. Fokusering er kritisk, på grund af stærkt reduceret skarphedsdybde, og der kræves næsten altid brug af solidt stativ.

Fortoningsfilter
Effektfilter i 1 farve, der er gradueret fra stærkt farvet i en side til helt ufarvet i den modstående side. Ved brug drejes filtret således, at effekten falder over den ønskede del af motivet.
Effekten er ofte for kraftig til brug i forbindelse med video.

Foto-funktion
Camcorderfunktion til optagelse af stillbilleder.
I mange tilfælde er der mulighed for registrering på fast medie/hukommelseskort.

Fotografen
sørger for, at billedet opfylder instruktørens visioner. Fotografen diskuterer sammen med instruktøren, hvilke kameravinkler filmen skal optages fra, og hvilken stemning og hvilket lys scenerne skal indeholde.
Fotografen er teknisk koordinator for filmholdet.

Fotografassistenten
assisterer fotografen under optagelserne, for eks. med at stille skarpt eller skifte film/bånd.
Fotografassistenten sætter  udstyret op og har ansvar for udstyret.

Frame
1. Et helbillede, der består af 2 fields/halvbilleder. Ved Pal-systemet svarer en frame til 1/25 s.
    Man udtrykker det også som:  25 frames pr. sekund.
2. Betegnelse for den synlige del eller kompositionen/opbygningen af et billede.

Framing
Betegnelse for den kreative proces, hvor billedet komponeres m.h.t. indhold, vinkel og synspunkt m.m.

Freeware
Computerprogrammer til fri afbenyttelse. Kan for eks. erhverves ved download fra nettet, eller på cd-rom ved køb af magasiner og lign.

Full HD
Betegnelse for videoudstyr, som er i stand til at vise HD-video signaler i den maksimale HD-opløsning: 1920 x 1080 pixels.

Følsomhed
Mikrofoner:
- Følsomheden angives i dB.
- Normalt angives fritfeltsfølsomheden målt i et rum uden refleksioner med mindre andet er oplyst.
- Udgangsspændingen i V eller mV måles i ubelastet tilstand ("Open Circuit Voltage").
- Lydtrykket måles i Pascal (hvor 1 Pascal omtrent svarer til normal tale på 1 m afstand ).
- 0 dBV = 1 V pr. Pascal.
En mikrofonfølsomhed på -60 dBV, svarer til en afgivet spænding på 1 mV (0,001 volt) ved påvirkning af en lydstyrke svarende til tale med normal styrke på ca. 1 meters afstand.

Mikrofonindgang:
- En indgangsfølsomhed på -60 dBV betyder, at der kræves en spænding på omkring 1 mV for fuld udstyring.
- En mikrofon med følsomheden -60 dBV vil altså kunne give fuld udstyring af en mikrofonindgang med følsomheden -60 dBV.

Læs nærmere under: dB (decibel).

F/X
Forkortelse for special effects - visuelle tricks og illusioner, skabt elektronisk eller i kameraet.

 

G

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Gafferen
er ledende elektriker med ansvar for kabler og lysudstyr.

Gain eller gain-up
Forstærkning af et elektronisk signal.
Bruges om den ekstra forstærkning af videosignalet ved optagelser under dårlige lysforhold.
Kan foregå i faste trin: + 6, +12 og +18 dB eller automatisk.
Brug af gain-up medfører mere støj i billedet og dårligere farvegengivelse.

Tilsvarende taler man om gain ved indstilling af indgangsfølsomheden på en lydmixer o.s.v.

Gel
bruges som betegnelse for filtermateriale, som placeres foran en lyskilde for at ændre dens intensitet eller farvetone.
For eks. et blåligt dagslysfilter.

Generation
Inden for analog video benyttes generationsbegrebet således:
(a): Råbånd - originaloptagelsen.
(b): 1. kopi - for eks. redigeret master.
(c): 2. kopi - for eks. forevisningskopi.

Ved digital video har generationsbegrebet mistet sin gamle betydning, fordi der normalt ikke er forskel mellem forskellige generationer. Hvis man arbejder ned stærkt komprimerede filformater med mange lag og gentagne effektberegninger, må der påregnes noget generationstab, men aldrig  i samme grad, som i fortidens analoge assemble-kopiering.

Generationstab
Ved de analoge båndsystemer sker kvalitetstabet hurtigt.
(1): Ved VHS/Video8 er 2. generation OK.
(2): Ved Super-VHS/Hi8 er 3. generation OK.
Ved DV og anden digital video er der  ingen praktisk grænse - forudsat der arbejdes i native-format.

Genlock
egentlig GENerator LOCKing device. Elektronisk enhed, der synkroniserer 2 videosignaler til samme takt, og derved gør det muligt at blande de 2 signaler.
Bruges for eks. til at kombinere et video-signal med et computersignal (tekst og grafik).

Grip
sørger for udlægning af kameraspor samt betjener kameravogn og kran. 
Grip'en kan i øvrigt assistere med løsning af allehånde praktiske opgaver.

Gyldent snit
(Fra latin: Sectio Aurea)
Det gyldne snit er et bestemt talforhold, der har været kendt siden oldtiden - undertiden benævnt "den guddommelige proportion".
Det gyldne snit kan i hvert fald spores tilbage til Pythagoras (ca. 580 - 500 f.K.), men har antagelig været kendt tidligere - for eks. i oldtidens Ægypten..
Euclid (ca. 385 - 300 f.K.( giver en præcis beskrivelse af det gyldne snit i 6, bind af sit 13 binds værk om geometri Elementerme: "Den mindste del skal forholde sig til den største del, som den største del til hele linien".

               A                                      C                 B
                I---------------------------------------I-------------------I

CB / AC = AC /AB

Hvis man sætter Længden AB til 1 vil hele stykket AC være 0.618034.....
I faglitteraturen kaldes tallet 0.618034.. for phi / fi (det græske bogstav / lille begyndelsesbogstav).

Hvis man i stedet sætter Længden AC til 1 vil hele stykket AB være 1.618034.
1.618034 kaldes for Phi (stort begyndelsesbogstav).

Det gælder, at
phi2 + phi = 1
phi er det eneste tal, der lagt til sit eget kvadrat giver 1.

 I den klassiske malerkunst var det gyldne snit en væsentlig lov for disponeringen af billedfladen.

I det moderne filmsprog er det for nemheds skyld forenklet til det amerikanerne kalder "rule of thirds" - trediedelsreglen for opdeling af billedfladen - men det skal altså være 1/3 + lidt mere.

Anvendes ved video både på det traditionelle 4:3 og 16:9 formatet.

 

H

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Hardware
Generel betegnelse for den maskinelle del af en edb-løsning. Benyttes som modstykke til Software.
Bruges også i overført betydning for eks. om videoapparatur m.m.

HDCP
"High-Bandwidth Digital Content Protection" et beskyttelsessystem der forhindrer, at der opsnappes data undervejs mellem kilde og skærm. Systemet der er udviklet af Intel, gør brug af en godkendelsesprocedure med udveksling af nøgler, der skal passe sammen før video og lyd kan bruges. DVD afspillere, satellite og Kabel-TV set-top bokse er nogle af de enheder, der ofte kræver en sikker forbindelse til skærmen – godkendelsesproceduren betegnes ofte som "handshake".

HDMI
Forkortelse for High Definition Multimedia Interface.
To-vejs forbindelse mellem multimediaenheder, som overfører såvel video-, audio- og kontrolsignaler.
HDMI er den globale standard for forbindelse mellem high-definition forbruger-elektronik og pc produkter. Det er et ukomprimeret, fuld-digitalt interface.
Med et enkelt kabel overfører HDMI teknologien
 - high-definition video,
 - multi-kanal surround lyd, og
 - kontroldata.
Seneste ajourføring af HDMI-standarden er version 1.4.

Find sidste nyt om HDMI-standarderne her!

HD Ready
Angiver, at en billedskærm er i stand til at gengive HD-signaler. Skærmen skal kunne gengive minimum 720 linier vertikalt. Tilføres et HD-signal i den maksimale opløsning 1920 x 1080 pixels, må signalet ned-konverteres til 1368 x 720 pixels med kvalitetstab til følge.

HDTV
Forkortelse for High Definition TeleVision.
Et højkvalitet TV-system , som forudsætter digitale bredbåndssystemer til transmissionen.

Format Opløsning
pixels/linier

Aflæsning

Billeder/s Helbilled/
halvbilled
Sideforhold
720p 50p 1280x720 Progressiv 50 Helbilleder 16:9
720p 60p 1280x720 Progressiv 60 (59,94) Helbilleder 16:9
1080i 50i * 1920x1080 Interlacet 50 Halvbilleder 16:9
1080i 60i * 1920x1080 Interlacet 60 (59,94) Halvbilleder 16:9
1080i 50p * 1920x1080 Progressiv 50 Helbilleder 16:9
1080i 60p * 1920x1080 Progressiv 60 (59,94) Helbilleder 16:9

* = Full HD.

HDV
Forkortelse for: High Definition Video.
Format oprindeligt udviklet af Sony med bånd som registreringsmedie. Båndformat som DV.
Opløsning:  1440 x 1.080 pixels. Pixelformat:  1,33 : 1

HF modulator
Også kaldet HF adapter, RF adapter eller RFU..
Elektronisk enhed, som omdanner video- og audiosignal til et HF (højfrekvens) signal inden for de normale tv-kanaler (for eks. kanal 32), som kan modtages af en tv-modtagers analoge tuner.
Benyttet især ved ældre udstyr, som mangler en direkte video-indgang. Næppe aktuelt i dag.

Hi8
Hi8 er high band versionen af Video8 båndformatet.
Forbedringen medfører større skarphed og forbedret farvegengivelse - især hvis videosignalet overføres som Y/C-signal..
Ifølge specifikationerne er den optimale opløsning ca. 400 linier horisontalt.
Kvaliteten har  samme niveau som Super VHS.

HiFi
Forkortelse for High Fidelity - lydgengivelse der opfylder visse minimum kvalitetskrav.
Oprindelig var det kun det bedste udstyr, som kunne opfylde kravene i HiFi-normen.
Det meste af nutidens lydudstyr overgår HiFi-normen.

HiFi videorecorder
En særligt udrustet videorecorder, som med 2 ekstra hoveder på videotromlen indspiller et stereolydspor som et skråspor sammen med videosporene.
Lydsporet indspilles med et stereo FM (frekvensmoduleret) signal. Det er et analogt system, men alligevel opnås stort set samme frekvensområde (20 - 20.000 hertz) som ved CD gengivelse, og ved brug af et støjreduktionssystem nås et signal-/støjforhold på indtil 90 dB.
Da der systembetinget (Pal) skiftes mellem de 2 audiohoveder på den roterende videotromle 50 gange pr. sekund opstår der en svag støj ved hvert skift.
Støjreduktionssystemet kan give hørbare gener ved gengivelse af pludselige, kraftige lyde (bl.a. klaver og trommer).

High Band
Generel betegnelse for en teknisk videreudvikling af et oprindeligt båndsystem, som giver forbedret kvalitet.
Bruges især om videosystemer.

Horisontal opløsning
Er et mål for hvor mange detaljer et videobillede kan gengive i det vandrette plan. Måles i antal linier pr. skærmbredde. Linier defineres som liniesæt bestående af 1  sort + 1 hvid linie.

Hosiden-stik (mini-DIN-stik)
4-polet stik, der som standard anvendes til overføring af et Y/C-signal.
Et S-kabel er forsynet med Hosiden-stik i begge ender (enten stik/stik eller stik/forlænger) og kan kun benyttes til envejs forbindelse. Skal S-video føres begge veje, skal der bruges 2 S-kabler.

HSB
Forkortelse for: Hue-Saturation-Brightness. En metode til præcis beskrivelse af en vilkårlig farve ud fra:
- Farvenuance
- Farvemætning
- Lysstyrke/luminans.

Alternativ til RGB.

HTML
Forkortelse for: HyperText Markup Language. Et enkelt programmeringssprog, som anvendes til kodning af sider til Internet.

Hue
Et fælles mål for farveværdien af hele spektret.

Hvidbalance
Det menneskelige øje kan ikke bedømme farver objektivt.
Det gør videokameraet derimod.
I alle farve-videokameraer registreres billedet opsplittet i de 3 grundfarver rød - grøn - blå.
Det sort-hvide billede dannes normalt elektronisk ved at blande de 3 farvesignaler i et variabelt forhold.
Blandingsforholdet skal justeres efter lysets farvetemperatur, således at et hvidt objekt afbildes hvidt.
Dette kan ske på forskellig måde:
 - Som en automatisk funktion, AWB (Automatic White Balance)
 - Med omskifter og faste værdier tilpasset: dagslys - kunstlys (og evt. lysstofrør).
 - Med en memoryfunktion, hvor en automatisk hvidbalanceindstilling kan fastholdes, WBL (White Balance Lock).
 - Manuelt, for eks. med en drejeknap.
Korrekt indstilling af hvidbalance er nødvendigt  for opnåelse af god billedkvalitet.

HyperText
Et ord eller en sætning i et HTML dokument, som er kodet således, at en bruger kan hente/downloade en bestemt side fra Internet ved at klikke i det kodede område (feltet fremtræder ofte  understreget eller markeret på anden vis).

 HQ
Forkortelse for High Quality. Betegnelse for den første JVC autoriserede forbedring af det oprindelige VHS.
Bruges i øvrigt i flæng til at markere, når noget hævdes at være  bedre end sædvanligt.

 

I

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

 IEEE 1394
Standard for seriel datakommunikation, som oprindelig er udviklet af Apple Computer til datatransport i og imellem computersystemer. IEEE 1394 standarden er fastlagt af det amerikanske Institute of Electrical and Electronical Engineers.
Alle enheder med IEEE 1394 tilslutning skal uden problemer kunne forbindes i et indbyrdes netværk. Datatransmissionshastigheden var  fra starten 100 Mbits/sek., men nu  regnes med hastigheder på 400 og 800 Mbits/s.
Da DV arbejder med en dataoverføringshastighed på 28 Mbits/s har IEEE 1394 rigelig kapacitet til overføring af DV-signaler.

Forbindelsen er ved DV specificeret til at overføre følgende signaler:
 - Video.
 - Audio.
 - Tidskode.
 - Diverse styredata.
 - Data om driftstilstand.

IEEE 1394 ses også under betegnelserne:
 - DV Out
 - Firewire
 - i.Link.
 - P 1394

IHQ
Akai båndtilpasningssystem
Se: Båndtilpasning.

Ikke-synkron lyd
Betegnelse for lydoptagelser, som ikke har en direkte relation til billeder. Optages ofte separat.
Omfatter bl.a.:
 - baggrundslyd/ambience
 - lydeffekter, og
 - music til post-production.

i.Link
Betegnelse for DV-tilslutning efter IEEE 1394 normen.
Se: IEEE 1394.

Impedans
Mange af de komponenter, der indgår i elektroniske kredsløb, har en frekvensafhængig modstand. Dette kaldes impedans.
Tegnet "Z" anvendes ofte som symbol for impedans.
Optimal sammenkobling af forskellige enheder kræver at der tages hensyn til tilslutningsimpedanserne.

Indie film
forkortelse for: Independent film. En meget rummelig betegnelse for film produceret og distribueret utraditionelt, som regel med begrænsede midler.

Indspilningslederen
eller regissøren er filmholdets indpisker. Indspilningslederen sørger for, at tidsplanen bliver overholdt under optagelserne og at alle på holdet udfylder deres roller optimalt.

In-point
Markering af den første frame i et video- eller audioklip.

Insert
Se: Insertredigering.

Insertredigering
Redigeringsform, hvor det enkelte afsnit kopieres ind i et allerede indspillet bånd eller indsættes på tidslinien i ikke-lineært elektronisk redigeringssystem.
Ved båndbaserede videosystemer, for eks. VHS, kan insert kun foregå støjfrit, når videotromlen er udstyret med et roterende slettehoved.

Instruktøren
er ansvarlig for filmens generelle udtryk. Instruktøren skal have overblik over filmens dramatiske forløb og hvilke kameravinkler, der skal optages fra. Instruktøren fortæller skuespillerne, hvordan de skal agere i de forskellige scener.

Instruktørassistenten
fungerer som instruktørens højre hånd. Instruktørassistenten skal have stort overblik over filmens forløb og kameravinkler, så han/hun kan supplere og eventuelt i visse situationer træde i stedet for  instruktøren.

Interaktivt program
En programform, hvor tilskueren via valgmuligheder kan påvirke/gribe ind i forløbet af programmet.

Interface
Standardiseret ind-/udgang i elektronisk udstyr, som sikrer korrekt sammenkobling.

Interlaced video
Overføring af et videobillede (frame) som 2 halvbilleder (fields), således at der først overføres de ulige linier og derefter de lige linier. Giver en bedre (mere glidende) gengivelse af bevægelse.

Internet
Verdensomspændende netværk til datatransmission, som omfatter et meget stort antal udbydere og mange millioner brugere/abonnenter.
Den enkelte bruger tilsluttes via en lokal udbyders server. i starten så man ofte en løsning med modem koblet via en normal telefonlinie, hvor brugeren ud over den faste afgift betalte  lokal telefontakst for brug af netværket. I dag er der som oftest tale om bredbåndsforbindelse med fast månedlig betaling uafhængigt af forbrug.
Internet tilbyder 2 hovedformer for tjenester:
- Elektronisk post mellem abonnenter, såkaldt e-mail.
- Hjemmesider, som kan læses af enhver med adgang til Internet.

Interview
Møde eller samtale, ofte med det formål at offentliggøre resultatet.
Personerne i et interview kaldes henholdsvis: interviewer og kilde.

 IR-filter
En CCD-chip er også følsom uden for det synlige område. Da optikken primært er korrigeret til at give skarpe optagelser inden for det område, vi ser med det menneskelige øje, kan det medføre uskarpe optagelser.
Praktiske forsøg har vist, at den resulterende skarphed i varme omgivelser ofte kan forbedres med et IR-spærrefilter.
Disse filtre benyttes bl.a. i udstyr til landmåling og er kun i sortimentet hos få filterproducenter.
Efterhånden vil stadig flere camcordere blive født med indbygget IR-spærrefilter.

Du kan selv kontrollere om din camcorder har et effektivt ir-spærrefilter ved at betragte ir-fjernbetjeningens sendediode gennem søgeren. Ser du den som klart lysende, har du ikke et effektivt ir-spærrefilter.

Iris eller irisblænde
Cirkulær anordning til regulering af lysgennemgangen i et objektiv.
For at sikre størst mulig skarptegning er det vigtigt, at blændeåbningen er cirkulær.
Størrelsen af åbningen reguleres ofte automatisk, men mulighed for manuel regulering er et vigtigt krav.
Af omkostningshensyn forsynes mange kameraer i dag med en blot 2-fløjet blænde-anordning med v-formede hak. Denne løsning er ikke altid centreret og giver derfor ikke mulighed for at udnytte objektivets optimale skarphedspotentiale.

ISO
Forkortelse for International Standardization Organization.
Organisationen har udsendt mere end 17.000 internationalt gældende standarder, og der kommer ca. 1.100 flere til hvert år.

ISO-fil
En ISO-fil er et billede/image af enten en cd- eller dvd-skive. Med billede menes, at den indeholder en identisk kopi af den dvd/cd, ISO-filen er oprettet ud fra.
Grunden til, at det hedder ISO-filer, er, at ISO-filer oftest er billeder af data-dvd/cd'er, som bruger filsystemet ISO9660.

ITR
Forkortelse for Instant Timer Recording. Funktion på videobåndoptageren, hvor optagelse på aktuelt indstillet kanal startes umiddelbart ved tryk på en enkelt knap.
I mange tilfælde vil efterfølgende tryk programmere optagelsens varighed for eks. i step på 30 minutter ekstra pr. tryk.
Identisk med OTR.

 

J

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Jack-stik/-bøsninger

Findes i 3 størrelser:
 - 1/4" eller 6,25 mm
 - 1/8" eller 3,5 mm (tidligere også 3,8 mm)
 - 2,5 mm

Jack-stik bruges til forbindelse af forskellige lydsignaler bl.a. i forbindelse med camcordere, mikrofoner og hovedtelefoner. Anvendes også til overføring af styresignaler og informationer, for eks. ved Control-L tilslutningen.
Jack-stik og -bøsninger er oprindeligt udviklet i en tid, hvor man kun tænkte i mono-lyd.
Stiktypen yder god afskærmning mod ydre elektriske støj, hvis kablets elektriske skærm føres videre i stik- og bøsninger.
Da man senere tilførte stereo, blev det til en løsning, som ikke giver mulighed for at blande mono- og stereo forbindelser uden risiko for uforenelighed.
Mono og stereo jacks er altså ikke 100 % kompatible.

Java
Programmeringssprog som gør det muligt at overføre små softwareprogrammer fra en internet-server til en computer.

Jitter
Fejl i et videosignal, som giver hurtig horisontal eller vertikal uro/sitren i gengivelsen.

JLIP
Forkortelse for Joint Level Interface Protokol.
JVC system til kommunikation og styring mellem forskellige enheder. Kan adressere indtil 99 individuelle apparater.

Jog-/shuttle-hjul
Facilitet på en del videomaskiner. Jog-hjulet gør det muligt fra stillbillede at rykke frem eller tilbage i step på 1 enkeltbilled (i nogle tilfælde 1 halvbilled).
Findes også som tilbehør til videoredigering på pa/Mac, tilsluttet via USB.
Shuttle-hjulet styrer billedsøgning frem/tilbage med variabel hastighed.

JPEG
Forkortelse for: Joint Photographic Experts Group.
Standard for komprimering af digitale billeddata.

Jump Cut
Se: Springklip.

JVC
Forkortelse for Japan Victor Company.

 

K

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Kamfilter
Elektronisk kredsløb, som giver bedre adskillelse mellem TV-billedsignalets sort-hvid- og farvedele. Optimerer billedkvaliteten.

Karaktergenerator
Se: Tekstgenerator.

Kelvin
Temperaturskala som benyttes til at beskrive en lyskildes farve. Forkortes: K.
Kelvin-skalaen starter med 0 grader ved det absolutte nulpunkt -273 grader Celsius, men benytter i øvrigt samme inddeling som Celsius-skalaen.
Se endvidere: Farvetemperatur.

Key light
Betegnelse for hovedlyset på en person eller scene. Det placeres ofte lidt på skrå ved siden af midten for at give detalje i skyggerne.

Keystoning
Perspektivisk forvrængning, som opstår når et fladt objekt affotograferes fra eller projiceres i andre vinkler end vinkelret på fladen.
Omfatter bl.a. trapezforvrængning.

Kilde
Bl.a. betegnelse for person, der udspørges i et interview.

Kinotek
Samling af film- og videoproduktioner.

Klaptræ
Anvendes ved traditionel filmoptagelse med adskilt billed- og lydregistrering til at sikre synkron start (læbesynkronitet). Forsynes med produktionsdata og optages i starten af hver optagelse til senere identifikation.
Findes også i mere sofistikerede elektroniske varianter.

Klip-i-kameraet
Optageteknik, hvor de enkelte scener optages i den rækkefølge og længde, de skal have i den færdige produktion. 
Dette giver umiddelbart den (store) fordel, at produktionen er klar til forevisning umiddelbart efter at sidste scene er optaget.
Ulempen er, at produktionsformen lægger store bånd på den kreative frihed, og derfor er den kun begrænset egnet.
Ofte vil man dog følge en mere fleksibel variant, hvor man nok følger hovedprincipperne, men dog har større fleksibilitet, idet hovedsigtet er at begrænse det efterfølgende redigeringsarbejde.

Klippeassistenten
assisterer klipperen med at registrere bånd og holde styr på klippelister.

Klipperen
samarbejder med instruktøren om at vælge de bedste klip ud og klipper derefter filmen sammen til det færdige produkt.

Kompatibilitet
Betyder, at 2 ting er forenelige, at de kan forbindes eller anvendes i samme opsætning uden at indvirke uheldigt, skadeligt eller i yderste konsekvens ødelæggende på apparaturet eller lyd-/video-signaler.

Kompendium
En stor modlysblænde (se Modlysblænde) - ofte udført som en fleksibel bælg, som med variabelt udtræk kan tilpasses optimalt til varierende objektiv brændvidder.
Et kompendium er ofte forsynet med holder(e) til masker og filtre.

Komponentsignal
et videosignal der består af de 3 komponenter YUV (se dette).
Det kvalitativt bedste analoge videosignal. (Måske bortset fra et digitalt videosignal.)

Komponisten
komponerer filmens musik.

Komposition
Den visuelle opbygning i videobilledet.
En  vellykket komposition gør billedet behageligt at se på og kommunikerer effektivt.

Kompression
Se: Compression.

Kondens
Hvis luft, der er mættet med vanddamp (100% relativ fugtighed) afkøles, begynder vandet at udskilles som kondensvand.
Problemer med kondens opstår for eksempel, hvor et videoapparat er koldere end den omgivende luft - især hvis denne luft har en høj relativ luftfugtighed.

Kontrast
Kontrast er forholdet mellem de lyseste og de mørkeste partier i et billede. Video har ikke nær så stort kontrastomfang som virkeligheden, og film kan gengive et betydeligt større kontrastomfang end video.
Kontrastomfanget ved videooptagelser kan. reduceres ved at lyse dybe skyggepartier op - med ekstra lamper eller refleksskærme.

Kontrolmonitor
Se: Monitor.

Kontrolspor
En del af en indspillet videotape, som for eks. indeholder information til synkronisering af afspilning.

Konturskarphed
Ved analog videokopiering er det bl.a. konturskarpheden, der forringes.
Årsagen hertil er, at de højeste frekvenser i videosignalet, som giver skarpheden, svækkes ved kopiering. Det er kun i begrænset omfang muligt at kompensere for dette tab ved at dreje op for en evt. skarphedsregulering på grund af risiko for dobbeltkonturer og anden billedforvrængning.

Konvergens
Ved gengivelse af videobilleder: gengiveapparaturets evne til at gengive rødt/grønt/blåt billede sammenfaldende. Ved konvergensfejl vises hvide linier for eks. med farvede kanter.

Korrektionsfilter
I de fleste tilfælde kan man roligt lade videokameraets automatiske eller manuelle hvidbalance korrigere for lysets vekslende farvetemperatur.
Kommer man ud for specielle belysningsforhold, kan man sikre en mere korrekt farvegengivelse ved at hjælpe hvidbalancen på vej med et korrektionsfilter.
Et eksempel herpå kunne være lysstofrør.
De fås i rødlige og blålige nuancer.

Kostumieren
sørger for tøj m.m. til skuespillere og statister.

 

L

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

 Lan-C
SONY's sprog til seriel datakommunikation mellem camcorder, videorecorder og evt. styringsenheder.
Benyttes også i forbindelse med justering og fejlfinding på camcordere.
Ses nu mest (2010) i pro-sumer og semi-professionelle camcordere fra Sony og Canon. Panasonic anvender sit eget system for at undgå licenskrav fra Sony.

Laser disk
Plade med analog registrering af billed- og lydinformation, som aflæses med en laser.
Systemet giver ret høj gengivekvalitet, men kan ikke overleve i konkurrencen mod de digitale medier.

Lavalièr mikrofon
Mikrofontype til brug ved foredrag m.m. Bæres for eks i en snor om halsen.
Se i øvrigt: Mikrofoner.

LCD
Forkortelse for Liquid Crystal Display. En videoskærm med lav driftsspænding der bl.a. er egnet til brug i forbindelse med batteridrevet udstyr.

Linearitet
Bl.a. en billedskærms evne til at gengive alle nuancer fra helt sort til klart hvidt.

Lineær redigering
Betegnelse for traditionel bånd-til-bånd redigering, hvor alle rå-optagelserne ligger fast i den rækkefølge, optagelserne er foregået i - altså: lineært.

Linux
Alternativt pc-styresystem. Det er et såkaldt Open Source system, hvilket indebærer, at programkoden er frit tilgængelig og må ændres/tilpasses. 
Oprindeligt er Linux  udviklet af en ung studerende fra Finland ved navn Linus Thorvalds i 1991. Han skabte et gratis styresystem som erstatning for Windows.
Programmet  findes nu også i forskellige betalingsversioner - men stadig til væsentligt lavere priser end Microsoft's Windows systemer.
Der mangler dog stadig en del i udbudet af brugerprogrammel - for eks. er udbudet af systemer til videoredigering meget begrænset.

Location
Betegnelse for en reel lokalitet, som er fundet egnet til en videooptagelse.
I modsætning til studieoptagelse.

Logging
Registrering af klip i et digitalt redigeringssystem til senere batch-capture.

Lomme film 
(Eng.: Mobile Films)
Betegnelse for film optaget med mobiltelefon.
"Happy Slapping" er en særlig variant, hvor gerningsmænd dokumenterer vold mod sagesløse.

Long shot
Optagelse, hvor en location vises i total. Bruges traditionelt for eks. som åbningsscene.

LP eller Longplay
Halveret/reduceret båndhastighed, som begrænser udgiften til bånd.
Medfører ofte en noget forringet billedkvalitet.
Monolyd bliver ved VHS-systemet uacceptabel, hvorimod hi-fi stereolyd på grund af optageprincippet principielt bliver i uforandret kvalitet.

LTC
Forkortelse for: Longitudinal Time Code. Et tidskodesystem, hvor framenumrene kodes i et kantspor på båndet
Se:  Tidskode.

Lumen
Se: Lux.

Luminans
Betegnelse for den sort/hvide del af videosignalet.

Luminans-key
Teknik, hvor alt over et bestemt luminans-niveau i et videobillede erstattes af et andet videobillede.

LUX
Lux er en måleenhed for lysstyrke.
Et stearinlys med en flammehøjde på 3 cm frembringer en konstant lysstyrke på 1 candela. Den lysstrøm, som udgår fra dette lys og fra en afstand af 1 meter rammer vinkelret ind på en 1 m2 stor flade, udgør 1 lumen. Det vil sige, at denne flades belysningsstyrke er 1 lux.
Camcordere kræver ofte omkring 20 - 50 lux for at give acceptabel billedkvalitet.
De fleste fabrikanter opgiver 1000 - 5000 lux som anbefalet minimum belysning.

Til måling af lux-værdier kan i nødstilfælde anvendes en almindelig lysmåler.
Lux-værdierne omregnes ved hjælp af følgende tabeller:

Lysmåler indstillet på: 400ASA/27 DIN, 1/60 sek.

Blænde

Lux

1

44

1,4

88

2

175

2,8

350

4

700

5,6

1400

8

2800

11

5500

16

11000

Lysmåler indstillet på: 64ASA/17DIN, 1/60 sek.

Blænde

Lux

1

350

1,4

700

2

1400

2,8

2800

4

5500

5,6

11000

8

22000

11

44000

16

88000


Lydassistenten
assisterer tonemesteren med opsætning af mikrofoner og kabeltræk m.v.
Kan også fungere som boomer. Se dette.

Læbesynkron
Betegnelse for at lyd og billede er korrekt synkroniseret - at lyden høres præcis i takt med at læberne bevæger sig.

 

M

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Macro
Se: Makro.

Macrovision
Det dominerende system til kopieringsbeskyttelse knyttet til VHS-systemet.

Alle VHS-apparater produceres på licens fra JVC. En del af licensbetingelserne er kravet om indbygning af et AGC-kredsløb (Automatic Gain Control), som regulerer forstærkningen af videosignalet ved indspilning.

På alle Macrovision-beskyttede bånd ligger der inden for de første 50 ikke-synlige linier et antal meget kraftige luminans-støjimpulser, som forvirrer AGC-kredsløbet, således at en kopiering ikke er mulig. Nogle Macrovision-varianter lægger yderligere støjimpulser i slutningen af billedsignalet.
Beskyttelsen koster næsten intet for producenten, da den overføres automatisk ved massekopiering.
Den kan ophæves elektronisk - for eks. ved at føre signalet gennem en videomikser.

Det er lovligt at trække en enkelt kopi til eget brug, hvis man vil skåne den købte master.

Makro
Ved makrooptagelse inden for fotografi er gengivelsesforholdet 1-til-1 eller større. Ved video indgår ingen film, og der betyder makro næroptagelse meget tæt på.
Moderne optik kan i vidvinkelposition benytte autofokus over for objekter placeret helt ind til forreste linse.

Derimod kan man med en forsatslinse komme tæt på motivet samtidig med at zoomfunktionen kan bruges. Det vil kunne give et endnu større gengivelsesforhold.

Manuskript
En tekst, som beskriver en produktion, og bruges som vejledning og koordineringsredskab. Kan indeholde karakteristik af karakterer, direktiver for produktionen (lyd, lys, scenografi, kamerabevægelser m.m.) og dialog.

Manuskriptforfatter
skriver manuskriptet. Manuskriptforfatteren sørger for, at historien er sammenhængende, og at karaktererne og dialogen er tro mod filmens univers.

Master
Betegnelse for et apparat, som kontrollerer et andet - slaven.
For eks. i en opstilling med player og recorder forbundet med et styrekabel.
Se også: Masterbånd.

Masterbånd
Betegnelse for første generation af videobånd med færdigredigeret billed- og lydside.
Masterbåndet er det bånd, eventuelle kopier trækkes fra.

Matched overblænding
Overblænding fra et billede til et andet, der ligner i opbygning og framing.

Matsushita Electric Industri Co. Ltd.
Det japanske moderselskab for bl.a. Panasonic, JVC og Thomson.

Memory-effekt
Dette fænomen er især kendt i forbindelse med NiCd-batterier, hvor det viser sig som en reduktion af batterikapaciteten.
Årsagen til dette er, at NiCd-batteriet skal plejes på en speciel måde - nemlig afladning til ca. 1 volt pr. celle før hver genopladning.
Forsømmes dette, vil der i løbet af kort tid begynde en kemisk omdannelse af en del af batterikapaciteten, således at hver celles driftsspænding reduceres fra nom. 1,2 volt til 1,08 volt. Driftsspændingen for batteriet bliver hermed for lav til camcorderen.
 - Skaden kan "helbredes" fuldstændig ved at foretage afladning ned til den anbefalede 1 volt/celle ved brug af en batteriaflader.
 - Men pas på: en total afladning af NiCd-batterier er skadelig/ødelæggende, og man bør ubetinget undgå at den enkelte celle aflades under den anbefalede spænding på 1 volt.

Memory Stick
Sony's udformning af  et kompact memorycard til lagring af stillbilleder og video. Findes pt (juli 2007) med kapacitet op til 8 GB.
Memory Stick findes i forskellige typer, som ikke ubetinget er indbyrdes kompatible: Memory Stick, MemoryStick PRO Duo og Memory Stick micro.
Læs mere her:
http://www.memorystick.com/en/index.html, eller
http://www.memorystick.org/eng/e-index.html

MicroMV
Sony båndformat med ringe udbredelse. kassetten fylder kun ca. 1/3 af en mini-DV kassette. Videosignalet indspilles i et modificeret mpeg2 format.

MIDI
Standard for tilslutning mellem musikinstrumenter og computere m.v.

Midmount
Se: Centermount.

Mikrofoner
Mikrofontyper:
- Trykmikrofoner - påvirkes kun på 1 side. Er derfor i princippet - men i praksis ikke 100% - lige følsom for lyde fra alle retninger. Siges derfor at have kuglekarakteristik.
- Trykgradientmikrofoner - hvor begge sider af membranen kan påvirkes af lyden. Får derfor retningsvirkning afhængigt af den konkrete udformning. Siges for eks. at have nyre eller supernyrekarakteristik.
- Kombinationer af begge typer.
Mikrofonprincipper:
- Dynamiske mikrofoner - er udstyret med membran og svingspole efter tilsvarende princip som en højttaler.
       Gode dynamiske mikrofoner er ofte store, tunge og ret kostbare.
- Kondensatormikrofoner - er opbygget med en ledende membran foran en fast elektrode.
       Afhængigt af den måde elektrodens polarisering frembringes på, taler man om HF-, LF-
      og Electret-kondensatormikrofoner.
       Electret-princippet giver mulighed for at producere mikrofoner af høj kvalitet til en forholdsvis rimelig pris.

Mikse eller mixe
At blande 2 eller flere video- eller audiokilder til et kombineret signal.
Kan for eks. udføres med en video- eller audiomixer/mixerpult.

M-JPEG
Forkortelse for: Motion-JPEG. Standard for datakomprimering i pc-baserede redigeringssystemer.
Se også: Datakomprimering.

Modlys
Når hovedmotivet belyses kraftigt bagfra, kan det bidrage væsentligt til at skabe dybde i billedet, fordi forgrundsmotivet løftes ud fra baggrunden.
Hvis ikke belysningen doseres korrekt, vil forgrundsmotivet fejlagtigt fremstå som en mørk silhuet.

Modlysblænde
En stærk lyskilde, som stråler skråt ind på objektivet uden for det aktuelle billedudsnit, vil ofte kunne give forringet billedkvalitet på grund af reflekser mellem optikkens linseoverflader.
Skaden kan forebygges ved at skygge for lyskilden, så direkte stråler ikke rammer objektivet..
En modlysblænde er et velegnet tilbehør hertil. Modlysblænden er en tragt af metal, gummi eller plastik, som monteres forrest på linsen.
I en snæver vending kan man med held skygge for lyset med en ledig hånd.
Se: Kompendium.

Modstand
Ohm'sk modstand  er et mål for elektrisk ledningsevne. Benyttes til at angive værdien af modstande, som er en væsentlig komponent i opbygningen af elektroniske kredsløb. 
Elektrisk symbol: R.

Monaural
Betegnelse for 1-kanal lydgengivelse.
Se: Mono.

Monitor
Betegnelse for:

 • Tv-skærm uden tuner (modtagedel) til kontrol af video signaler. Ved en monitor stilles ofte store krav til gengivelsens nøjagtighed, når den bruges til kontrol af videosignalets tekniske kvalitet. Derfor er TV-monitorer relativt dyre sammenlignet med et TV med tilsvarende skærmstørrelse.
 • Højttaler til kontrol af lydkvalitet.
 • Skærm til computer.

Mono
Forkortelse for monofoni (græsk: enklang) og betegner 1-kanal lydgengivelse.

Monopod
Engelsk betegnelse for et etbenet stativ.

Montage
En sekvens af optagelser, der er sat sammen i et specielt samspil for at kommunikere en speciel idé eller stemning.

Move
Overgang mellem 2 scener hvor den næste scene "flyver" ind over den foregående scene, mens den gradvist bliver større og til sidst overtager hele billedet.
Med passende udstyr er mulighederne utallige.

MP3
Forkortelse for MPEG Audio Layer 3, som er en standard for et digitalt lydformat til komprimering af lydfiler. Det anvendes for eks. ved overføring lydfiler over Internet eller lagring i en computer.

MPEG
Forkortelse for Motion Pictures Expert Group - betegnelse for en generel standard for komprimering af digitale video- og audiodata.
MPEG-systemet bygger på en kraftig datareduktion. Kun 2 - 3 helbilleder/sekund fuld-digitaliseres. For resten af billederne registreres kun ændringer i forhold til det foregående billede.
Det betyder, at datastrømmen bliver variabel; Ved rolige billeder 1 Mbits/sek., men billeder med megen bevægelse kræver op til 11 Mbits/sek.
Den gennemsnitlige datarate er max. ca. 9 Mbits/sek., hvilket er en reduktion på ca. 40 gange i forhold til et ikke-komprimeret videosignal.
MPEG-1
benyttes til Video-CD med en fast kompressionsfaktor på ca. 1:100.
MPEG-2
benyttes til DVD med en variabel kompressionsfaktor på ca. 1:20 til 1:40.
MPEG-4
er en standard for videokomprimering til multimedia m.m. Se også AVCHD.

Multistandard videorecorder
Videorecorder, som kan modtage efter én standard, optage og gengive efter en anden standard og. vise resultatet på et TV evt. med afvigende standard frit inden for de forskellige verdensstandarder.
Der findes kun få modeller, som kan leve op til disse krav.
Se også: Systemkonvertering.

Multitrack recorder
Anvendes til lydregistrering med flersporsteknik - for eks. ved trinvis opbygning af komplicerede lydbilleder.
Det er karakteristisk, at de enkelte spor kan ind- og afspilles uafhængigt af hinanden.
Sporantallet vil kunne være fra 4 og opad alt efter det benyttede lagringsmedium.

 • Ved kassettebånd bruges ofte dobbelt båndhastighed og 4 spor.
 • Spolebånd er hidtil anvendt i professionel sammenhæng for eks. som 1" tape med 24 spor. Men findes også i mere ordinære udgaver med 4 eller 8 spor på 1/4" tape.
 • Mini-disc er et nyere registreringsmedium med CD-kvalitet. Findes for eks. sammenbygget med lydmixer som er kompakt, komplet lydstudie.
 • Digitale 8-spors multitrack'ere med registrering på Hi8 eller S-VHS bånd. Mulighed for tilbehør, som automatisk sørger for synkront løb sammen med video med tidskode. CD-kvalitet, men allerede overhalet af udviklingen.
 • Harddisc-recordere
 • Pc-løsninger findes også i forskellige udgaver. Udviklingen går meget hurtigt.

Mus
Er sammen med tastaturet et nødvendigt redskab til betjening af pc m.v.
Musen består af en holder med en stor kugle, som når den føres hen over en passende overflade - for eks. en musemåtte - giver information til computeren om bevægelsens retning og distance.
Desuden er musen forsynet med 2 eller flere knapper.

En Trackball er en "omvendt" mus, hvor kuglen i stedet ligger i en holder og bevæges direkte med hånden

 

N

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

National
Varemærke benyttet at japanske Matsushita.

Native DV
Bruges som betegnelse for at dataformatet internt i digitale redigeringssystemer er det samme, som materialet er optaget med, således at man undgår formatkonvertering med risiko for kvalitetstab.

Naturligt lys
Lys fra himmellegemer - primært solen og månen.

ND filter
Et videokamera er normalt specificeret til et max. lysniveau på 100.000 lux. På stranden, i sne o.s.v. kan lysintensiteten let nå højere op.
Lysgennemgangen i objektivet kan reduceres effektivt med ND-filter (Neutral Density) eller gråfilter. Disse filtre giver ingen farvevirkning, men bremser blot lyset.
4X typen, som reducerer lyset til ¼ og kræver at blænden åbnes 2 stop kan være hensigtsmæssig.
Som sideeffekt får man en lidt større skarphed, fordi de fleste objektiver tegne skarpest ved en let nedblænding til for eks. bl.8.

Nedtoning
Se: Fade.

Newsgroup
Se:  Nyhedsgruppe.

NICAM stereo
Digitalt stereolydsystem, som bl.a. benyttes af dansk fjernsyn.

NightShot
Betegnelse for et Sony udviklet system til natoptagelser ved infrarødt, usynligt lys.

Niveau
Måleenhed for angivelse af en elektrisk eller fysisk størrelse.
 - Spændingsniveau måles i volt eller dB.
 - Lydtryk måles i dB eller Bar.
 - Lysniveau måles i Lux.

Noninterlaced video
En proces, hvor alle linier i en frame skannes i et gennemløb.
Se også: Progressiv Scan.

Nonlineær redigering
Betegnelse for digital redigering, som bruger videodata lagret på en harddisk i stedet for tape.
Random access/vilkårlig tilgang gør det relativt enkelt at arrangere scener i en ønsket orden.
Ingen bånd skal spoles frem og tilbage, og man undgår problemer med generationstab.

NTSC
Amerikansk TV-standard:
 - 525 linier vertikal opløsning.
 - 60 halvbilleder/fields) pr. sekund. (Helt præcist: 59,94 fields/s.)

NTSC-gengivelse
Mange PAL VHS-recordere kan afspille bånd indspillet efter NTSC standard. på et PAL multisync TV.
Muligvis er det ikke muligt at få gengivet evt. stereolyd.
Der sker ikke nogen egentlig systemkonvertering, d.v.s. at der ikke kan laves en PAL-kopi ved afspilningen.

Nyhedsgruppe
En form for emneopdelt opslagstavle på Internet.

Nærlinse
Nærlinser er forsatslinser der monteres foran kameraets objektiv. De virker lige som en lup og fås i flere dioptrier - i almindelighed mellem 1 og 5 dioptrier, men der får også stærkere nærlinser på 10 dioptrier foruden såkaldte zoom-nærforsatser.

Ved indstilling af afstandsskala på uendelig,  bliver den nye afstand med nærlinse:

100 divideret med dioptrital.

Nærlinser kan kombineres inden for visse grænser.

 

O

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Off-line redigering
Betegnelse for en forredigering - ofte i en ringe teknisk kvalitet.

Ohm
Måleenhed for modstand.
Er defineret i den klassiske "Ohm's lov":  v = r x i, hvor V er spændingen angivet i volt, R er modstanden angivet i volt, og i er strømstyrken angivet i ampere.

Okular
Lup, som benyttes til betragtning af søgeren. For at kunne bedømme billedet korrekt, er det vigtigt at okularet er indstillet til størst mulig skarphed.
Det er normalt, at forskellige brugere kræver forskellig justering af okularet.

On-line redigering
Redigering på computer i fuld kvalitet. (Se: Offline redigering).

OPC
Forkortelse for Optimum Picture Control. Sony system for automatisk optimering mellem videorecorder og bånd ved optagelse og gengivelse.
Se: Båndtilpasning.

Opløsning
Optisk defineres opløsning som det antal liniepar (lig med sæt á 1 sort og 1 hvid linie) der kan afbildes enten absolut eller for eks. per cm eller tomme.

 • Videobilledets vertikale/lodrette opløsning er fast defineret ved det valgte linietal. Ved PAL 625 linier systemet, som er europæisk standard indtil videre, er den maksimalt synlige vertikale opløsning 576 linier.
 • Videobillets horisontale eller vandrette opløsning er derimod variabel afhængigt af flere faktorer.

Den maksimalt opnåelige horisontale opløsning ca. er for:

 • VHS + Video8: 240 linier.
 • S-VHS/Hi8: 400 linier.
 • DV: 500 linier.

Optoning
Se: Fade.

OSD
Forkortelse for On Screen Display.
Se: Skærmmenu.

OTR
Forkortelse for One Touch Recording Funktion på videobåndoptageren, hvor optagelse på aktuelt indstillet kanal startes umiddelbart ved tryk på en enkelt knap.
I mange tilfælde vil efterfølgende tryk programmere optagelsens varighed for eks. i step på 30 minutter ekstra pr. tryk.
Identisk med ITR.

Out-point
Markering af den sidste frame i et video- eller audioklip.

Overblænding
eller cross-fade. Et signal tones langsomt op men et andet signal tilsvarende forsvinder. Bruges både om billede og lyd.

Overwrite
Betegnelse for at man overskriver/erstatter en film m.m.

 

 P

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

P 1394
Se IEEE 1394.

PA
Forkortelse for: Public Adress. Fællesbetegnelse for højttaleranlæg til dækning af publikum.

PAL
Europæisk TV-standard:

 • 625 linier vertikal opløsning. Det effektive linietal er dog kun 576. De ikke synlige linier indeholder, sync-impuls, tidskode, tekst-TV m.v.
 • Den horisontale opløsning er defineret til 768 punkter.
 • 50 halvbilleder (frames) pr. sekund.

PAL-systemet er udviklet af den tyske professor Walther Bruch. Det undgår en del af svaghederne ved de noget tidligere udviklede NTSC og SECAM systemer. PAL står for Phase Alternating Line. PAL fik sin premiere ved radioudstillingen i Berlin i 1967.
Der findes andre PAL-systemer rundt om i verden - både med afvigende linieantal og billedfrekvens.

PAL Plus
Opdateret version af PAL-systemet som udnytter de bedre tekniske muligheder i digitalt satellit-TV bl.a. ved at overføre data til fuldt linietal (576) ved 16:9 transmissioner. Ved 16:9 udsendelser i det eksisterende PAL-system udnyttes kun 432 linier.

Pan
Forkortelse for: Panorering. Se dette.

Panasonic 5-/11-pol Edit
Tilslutning af styrekabel til overførsel af tæller- og styre-informationer. Der benyttes et specielt ministik.
Forbindelsen er duplex, d.v.s. tovejs, således at der både overføres styrekommandoer fra master-enheden og oplysninger om driftstilstand og for eks. tællerstand/tidskode fra slave-enheden.

Panorering
Generel betegnelse for en vandret kamerabevægelse.
Bruges også for eks. om elektrisk placering eller flytning af en lydkilde i højre/venstre perspektivet.

Paraply
Bl.a. betegnelse for et hjælpemiddel til opblødning af en lyskilde.

Pascal
Enhed for måling af lydtryk. Forkortelse Pa.

1 Pa = N/m2 = 10 dyn/cm2 = 10 m b = 94 dB SPL.

PC
Kort betegnelse for en bestemt, dominerende type minicomputer.
Pc'en kan bl.a. med egnede udvidelseskort og programmer benyttes til redigering og tekstning af video.

PCM
Pulse Code Modulation er et princip for digital registrering af lyd.
Indgår som en fast del af DV standarden med mulighed for valg mellem 12 bit/4 kanal eller 16 bit/2 kanal (= CD-kvalitet).
Indgår også i Video8/Hi8 standarden som alternativ lydkanal bl.a. til audio dubbing. Er dog kun ringe udbredt i optage- og gengiveudstyr.

Phantom forsyning
Princip for strømforsyning af balancerede mikrofoner fra for eks. en lydmixer.

Phono-stik
Måske den mest udbredte type stik. Primært anvendt til enhver form for audio-forbindelser, men benyttes også til for eks. video.

Stikforbindelser:
 Spids = signal
 Yderkappe = stel/skærm.

Picture Plus
Thomson system for automatisk optimering mellem videorecorder og bånd ved afspilning.
Se: Båndtilpasning.

PIN-kode
Personal Identification Number. En - som regel - 4-cidret talkode, som benyttes til identifikation af en bruger af et datasystem.

PiP
Forkortelse for Picture in Picture, p-in-p, hvor et billede fra en anden videokilde indsættes i hovedbilledet.

Pitch Control
Mulighed for at variere hastighed ved afspilning af en lydoptagelse.
Findes forholdsvis sjældent i standardapparatur, men findes i øvrigt bl.a. i:
- Grammofoner
- Cd-afspillere
- Kassettebåndoptagere, og
- Spolebåndoptagere.

Pixel
Forkortelse for Picture Element og betegnelse for den mindste enhed i et elektronisk billede.

Plakat effekt
Se: Poster effekt.

Plasmaskærm
Flad videoskærm med såkaldt plasma-teknik, som er baseret på ganske små gasudladnings-elementer. Teknikken gør det muligt at producere ganske flade skærme, for eks. en 16:9-skærm med en tykkelse på 10-15 cm incl. kabinet ved en billeddiagonal på 107 cm.
En væsentlig forskel i forhold til en ordinær TV-skærm er, at plasmaskærmen viser 50 helbilleder/sek. i stedet for de normale 50 halvbilleder/sek.  

Play eller Playback
Funktion til gengivelse af et tidligere optaget billed-/lydmateriale for eks. fra en båndoptager eller et digitalt redigeringssystem.

Player
Betegnelse for den enhed der afspiller i en redigerings- eller kopieringsopstilling.

Plug-in
Program, som tilføjer en eller flere funktioner til et computersystem.

Point of view skud
hvor scenerne optages med kameraet som personens øje, således at tilskueren ser tingene, som hovedpersonen ville have set det.

Polfilter eller Polarisationsfilter
Fjerner  uønsket spejling og reflekser. Polfiltre finde i 2 typer. Til video bør man vælge den cirkulære type.
Almindeligt lys svinger i alle planer. Polfiltret tillader kun lys, der svinger i et plan at passere uhindret. Derved får filtret den gunstige effekt, at det kan fjerne eller reducere mange reflekser. 
Virkningen beror på, at alt lys, der reflekteres fra en ikke-metallisk overflade, bliver polariseret. 
Polfiltret er monteret i en drejelig fatning, og filtret drejes indtil virkningen er tilfredsstillende.
Resultatet bliver dybere/klarere farver. 
Polfiltret spærrer også effektivt for UV-stråler.

Poster effekt
Effektbehandling af et videosignal, således at farvegengivelsen ændres til få, faste trin.

Post-production
Betegnelse for efterbehandlingsprocessen ved tv- og videoproduktion - d.v.s. alt hvad der følger efter den oprindelige optagelse..

Postroll
Når recorderen sættes i pause under overspilning, stopper båndet ikke øjeblikkeligt. Dette overløb kaldes "postroll" og kan angives i sekunder eller frames.
Værdien vil typisk være ganske få frames, for eks. 1 - 5.
Værdien ligger ret fast for den enkelte apparatmodel.

POV skud
Se: Point of view skud.

Preroll
Når optagelse startes går der et kort stykke tid før optagelsen går i gang. Dette skyldes, at recorderens båndtransport trækker båndet lidt tilbage og starter inde på det allerede indspillede for at sikre kontinuitet i sync-impulserne, hvilket er nødvendigt for at få en glidende overgang.
Det er nødvendigt at kende denne værdi og tage hensyn til den for at kunne foretage præcise klip.

"Preroll" kan angives i sekunder eller frames.
Værdien kan typisk være 1- 2 sekunder eller 25 - 50 frames.
Værdien ligger ret fast for den enkelte apparatmodel.

Preview
Mulighed for at se virkningen af en handling før den udføres definitivt.

ProDIGI
Betegnelse for et JVC kredsløb, som forbedrer Kvaliteten af standard VHS.

Produceren
er administrator for et eller flere filmprojekter. Produceren er øverste chef for filmprojektet og har ofte en væsentlig økonomisk interesse.
Produceren følger op på, hvordan arbejdet skrider frem både før, under og efter optagelserne. Produceren rejser kapital til filmprojektet og styrer økonomien.

Produktionsassistenten
assisterer produktionslederen med alle praktiske spørgsmål.

Produktionslederen
er overordnet koordinator for den enkelte film. Produktionslederen  sørger for alt det praktiske under produktionen - bl.a. udarbejdelse af budgetter, tidsplaner og skudplaner.

Professionel
Betegnelse for en person, der udøver noget som erhverv, og som forudsættes at have sit levebrød af denne aktivitet.
Tilsvarende er for eks. professionelt udstyr af en sådan kvalitet, at det er egnet for den, som bruger det i forbindelse med sit erhverv.

Progressiv Scan
Princip for optegnelse af stillbilleder med camcordere. Ved at optagelsen registreres som et helbilled opnås, at både lige og ulige linier er registreret i samme øjeblik, og det sikrer større opløsning og bedre skarphed.

Projekt
Betegnelse for en mappe i redigeringssystemet, hvor alle oplysninger om videofiler, klip m.m. samles.

Pro-sumer
En sammenskrivning af de engelske ord: Professionel og Consumer (forbruger).
Betegnelse for en forbruger, som er amatør på området, men som har tilstrækkelig viden og indsigt til at kræve udstyr med professionelle faciliteter.

Prøvebillede
Et mønster af linier, cirkler, gråtoner og farver, som bruges til at justere forskelligt udstyr i kæden fra optagelse til slutbrugers tv-skærm.
Prøvebilledet kan dannes ved affotografering af en prøvetavle, men vil nu ofte være dannet rent elektronisk.

 

Q

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

QuickTime
Computerproducenten Apple's videoformat, som bruges både i PC og MAC.

 

R

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

R
Forkortelse for engelsk/amerikansk Resistance. Internationalt anvendt symbol for elektrisk modstand.

Rack
Skab eller reol til indbygning af elektronisk udstyr.
Mest almindelige standard er beregnet til 19" brede moduler.

RAM
Forkortelse for Random Access Memory, og betegnelse for computerens hukommelseskredse.

RCA-stik
Se: Phono-stik.

RCTC
Forkortelse for Rewriteable Consumer Timecode. Et tidskodesystem udviklet af Sony til Video8 og Hi8 analog video. Som en særlig finesse kan tidskoden, som registreres i en særlig sektor på videobåndet, skrives/genskrives senere uden at påvirke optagelserne i øvrigt.

Reaktions skud
En indskudt optagelse, som viser en reaktion på den primære handling.

Real-time
Et udtryk, der beskriver, at en proces udføres i samtidig med at tingene foregår.
I forbindelse med digitale videoprocesser bruges det for eks. om konverteringen fra analog- til digitalsignal og den digitale registrering, når den foregår i den standardiserede takt - altså med 50 halvbilleder/sek.

Real-time tæller
Tidstæller, som angiver tiden i :
tt(timer):mm(minutter):ss(sek.) plus evt. også ff(frames).

Recorder
Betegnelse for den enhed der indspiller i en redigerings- eller kopieringsopstilling.

Redigering
En proces, hvor videooptagelser fra råbåndet gennemses, og længde og rækkefølge af udvalgte scener fastlægges og overspilles til et masterbånd.

Reflekteret lys
L
ys, som skinner tilbage fra en belyst genstand.

Regionalkode
Kommercielle DVD-skiver er forsynet med en regional kode, som skal sikre producenterne en geografisk opdeling af verdensmarkedet. Europa har regionalkode 2.

Regissør
Se. Indspilningsleder.

Rekvisitør
assisterer scenografen med at finde rekvisitter/ting/møbler til de forskellige scenografier.

Remote Control
Betegnelse for: Fjernbetjening.

Rendere
En computerproces for beregning af indlagte effekter, overgange og tekster m.v. i et redigeringsprojekt.

Rensebånd
Der sælges forskellige typer rensebånd til videoapparatur.
Alle typer medfører et betydeligt ekstra slid, men kan være nyttige/nødvendige hvis camcorderen signalerer fejl på videohoveder i en situation, hvor et normalt skånsomt eftersyn/rensning ikke er muligt..
Uafhængige undersøgelser tyder på, at en rensning i bedste fald "kun" modsvarer ca. 100 timers normalt brug.
Rensebånd bør derfor kun bruges som en absolut nødløsning.

Våd-rensebånd frarådes ubetinget på grund af risiko for skadelige aflejringer.

Retningskarakteristik
En grafisk fremstilling af en mikrofons følsomhed over for lyd fra forskellige retninger.

Retningsmikrofon
En mikrofon, som gengiver lyde fra en bestemt retning kraftigere end lyde fra enhver anden retning.

Rewriteable Consumer TimeCode
Se. RCTC.

RF
Forkortelse for: Radio Frequency. Video og audio, som er kombineret i et enkelt højfrekvent signal, beregnet til modtagelse med en tv-motager.

RF adapter
Forkortelse for Radio Frequency Adapter. Se: HF adapter.

RFU
Forkortelse for Radio Frequency Unit.. Se: HF adapter.

RGB
Betegnelse for videosignal opdelt i separate komponenter for:
 R - Rød
 G - Grøn
 B - Blå.
Overføres med 3 separate, afskærmede coax-kabler.

ROM
forkortelse for Read Only Memory, betegnelse for et digitalt lager, der kun kan læses fra, men ikke skrives til.

Runneren
hjælper til, hvor der er brug for det under optagelserne. Sørger for kaffe og the til holdet, samt henter og bringer ting til og fra location.

Råbånd
Betegnelse for videobånd med originaloptagelser - typisk det bånd, der har siddet i camcorderen under optagelsen.

Råklipning
Foreløbig redigering med hensyn til sekvens, længde og indhold af det færdige program. Giver en foreløbig indikation af det mulige slutresultat.

 

S

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Safe title area
Det omrråde på billedfladen, som vil give læselige tekster på de fleste tv-apparater. Omfatter ca. 80% af skærmen målt fra centrum.

Sampling
Omsætning af et analogt signal til digital tabelværdi.
Det antal samples eller prøver, der tages hvert sekund beskrives ved samplingfrekvensen, for eks. 32, 44,1 eller 48 kHz.

Saturation
Engelsk betegnelse for farvemætning, som angiver intensiteten i videobilledets farvesignal.

SCART-stik  (Illustration)
Dette stik er udviklet på fransk initiativ af Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radio Recépteurs et Téleviseurs.
Scart-stikket kendes også under betegnelsen Euro-AV.
En europæisk standard for forbindelse mellem konsument videoudstyr.
Det hører med til historien, at dette stik kun er europæisk standard og aldrig er blevet en global standard.

Da det samme stik skal føre både ind- og udgående forbindelser til video og stereolyd plus tage højde for adskilte RGB signaler mm, blev det designet som et 21-polet stik. Senere fik vi S-video med adskilte Y-/C-signaler, og så gik der kuk i systemet, da der ikke er plads til både ind- og udgående S-video signaler i scart-stikket.

Scene
I forbindelse med levende billeder består en scene af en sekvens/rækkefølge af sammenhørende optagelser - som ofte danner en handling på en bestemt lokation.

Scenografen
er i samarbejde med filmens instruktør ansvarlig for filmens univers. Scenografen designer kulisser og finder egnede locations.
Scenografen er leder af regiafdelingen.

Scripter
holder rede på alle detaljer i de enkelte scener. For eks. hvilket slips bar skuespilleren, hvor stod glasset eller hvor langt var lyset brændt ned.
Scripteren fører samtidig klipperapport.

SCSI
Forkortelse for Small Computers Systems Interface - en standard for interface/tilslutning til harddisk i en computer.

SECAM
Forkortelse for Sequential Couleur à Mémoire - et fransk TV-system, udviklet på grundlag af det amerikanske NTSC-system:

 • Forekommer med 819 eller 625 linier vertikal opløsning.
 • 50 halvbilleder (frames) pr. sekund.

Selektiv fokus
Kameraets skarphedsindstilling brugt til af fremhæve udvalgte dele af motivet. Den udvalgte motivdel stilles skarpt, mens resten af billede står uskarpt. Fungerer bedst, når dybdeskarpheden er lille, d.v.s. ved lang brændvidde og stor blændeåbning.

Semiprofessionel
Betegner en person, der udøver noget mod honorering, og derved i nogen grad kan antages at bidrage til sit levebrød ved denne aktivitet.
En semiprofessionel vil kunne benytte professionelt udstyr, som må antages at tilfredsstille de højeste kvalitetskrav.
Semiprofessionelt udstyr er en diffus betegnelse, som både hæftes på næsten professionel udstyr og amatørudstyr i topklasse.
Ofte er betegnelsen semiprofessionel mest af alt et markedsførings trick.

Selvafladning
Alle batterier aflades som en funktion af tiden.
Primære batterityper, d.v.s. batterier, der selv producerer strøm ved en kemisk proces, aflades mindst og kan som regel lagres i årevis. Bedst er for eks. Alkalinebatterier.
Sekundære batterityper, d.v.s. genopladelige batterier som først skal oplades, har størst selvafladning. Selvafladningen tager til med alderen. NiCd-batterier er værst med ca. 30 % afladning i løbet af den første måned efter en opladning og næsten 100 % efter 3 måneder.
Se også under: Batterier.

Sepia
En kunstig bruntoning af billedet, som giver et old-time look.

Setup
En menufunktion i elektronisk udstyr, hvor brugeren kan tilpasse forskellige egenskaber til den aktuelle anvendelse.

Shareware
Computerprogram, det er gratis at prøve, men hvor fortsat brug efter prøveperioden (for eks. 30 dage) forudsætter betaling af en licensafgift. I dag ofte ved betaling af en fast licensafgift, hvorefter man modtager en aktiveringskode til programmet. I en del tilfælde anvendes en mere primitiv løsning, hvor udbyderen anmoder tilfredse brugere om at donere et beløb til fortsat udvikling af systemet.

Shooting Ratio
Forholdet mellem den totale mængde af råoptagelser sat i forhold til længden af det færdige program.

Shoot'n move
Arbejdsmetode - især inden for videojournalistik, hvor man skyder et billede, flytter sig, skyder et billede o.s.v., så alle optagelser uden problemer kan klippes i en sammenhængende sekvens.

Shotgun
Betegnelse for en mikrofon med stærk retningsvirkning. Bruges især ved film- og videooptagelser til optagelse under ekstreme, ugunstige forhold.

ShowView
Hjælpefunktion til optagelsesprogrammering af videorecorder.
Ved hjælp af et enkelt kodetal, som oplyses i programoversigterne beregnes kanalnummer og optagelsens start- og sluttidspunkt.

Signal-/støjforhold
Angiver i dB forholdet mellem ønsket signal og det ikke ønskede indhold af støj.

Sinus
Betegnelse for en helt ren tone uden overtoner.

Sjatladning
En populær betegnelse for opladning af et opladeligt batteri, som kun er delvist afladet.
Kan ved visse batterityper med tiden føre til reduceret kapacitet - den såkaldte Memory-effekt.
Se nærmere under: Batterier.

Skarphedsområde
Se: dybdeskarphed.

Skomagerklip
Se: Springklip.

Skærmformat
Det traditionelle format for TV-billedet er 4:3, hvilket er afledt af det oprindelige filmformat. Desuden har det - især i begyndelsen - produktionsteknisk været nødvendigt med dette format.

16:9, som er den ny standard, passer bedre til en del af de nyere filmformater, for eks. Super-16.
Der er stadig langt til de egentlige bredformater, der går op til 2,66:1. Der mangler altså stadig op til 50 % i bredden for at kunne vise de "rigtige" bredformat film.
Ved udsendelse over det gamle PAL system udnytter 16:9 kun 432 linier af de normale 576 linier.
PAL Plus systemet udsender derimod alle 576 linier til 16:9 formatet.

Skærmmenu
Med det stigende antal indstillingsmuligheder ved elektroniske apparater er det ikke længere hensigtsmæssigt at lade alle valg foretage via fysiske omskiftere.
I stedet kan man lade et antal - helst mere sjældent benyttede - valg blive foretaget over forskellige skærmmenuer, der er tilgængelige for eks. i camcorderens søger eller på tv-skærmen.

Slave
Betegnelse for en enhed, som styres af en anden enhed - den såkaldte master.

Sminkør
sørger for make-up til skuespillere og statister.

SMPTE
Professionel tidskodestandard for film, video og audio fastsat af Society of Motion Picture and Television Engineers.

Soft Cut
Betegnelse for en hurtig overblænding mellem 2 scener. Typisk med et forløb over 2-4 billeder.
Gør billedspring mere "fordøjelige".

Software
Generel betegnelse for edb-programmer, som modstykke til udstyret: hardwaren (isenkrammet).
Bruges også i overført betydning, for eks. om idéer, manuskripter eller videoprogrammer.

Solarisering
Elektronisk specialeffekt, som forvrænger det oprindelige billedes farver, således at antallet af farveværdier reduceres mærkbart.

Solblænde
Se: Modlysblænde og Kompendium.

Soundbites
Benyttes enten om:
- små bidder reallyd fra virkeligheden, eller
- korte interviews.

SPL
Forkortelse for Sound Pressure Level, lig med lydtryksniveau.

Splitline
Funktion i for eks. videoprocessorer, således at det ved en deling af billedet på kontrolmonitoren bliver muligt at se billedet før og efter korrektion.

Spotlight
(For eks.) Et automatisk belysningsprogram i camcorderen, som sørger for korrekt eksponering af det lyse område i billedet.

Spotmeter/spotmåling
Måling af korrekt afstandsindstilling eller belysning i et enkelt punkt på billedfladen.
Sony har i camcordere med touch-screen udviklet disse funktioner optimalt.

Springklip
Betegnelse for et unaturligt, brat skift til/fra skud med samme motiv set fra samme standpunkt, men med forskellig framing.

Spændingskurve
Opbygning af en filmisk fortælling hen mod et planlagt klimaks.

Stamina
Samlet betegnelse for Sony koncept til reduktion af camcorderens energiforbrug, som sammen med nye batterityper med større effekt giver længere operationstid for camcorderen.

Steady Bag
Betegnelse for stofpose med små plastkugler, bønner eller lignende granuleret materiale, der benyttes som støtte/beskyttelse for en camcorder ved placering på sten, på jorden og lign. under optagelser "i marken". Ses også som "Bean Bag",

Steady Cam
Bærbart stativ til camcorder, som i kraft af kugleophæng og nøje tilpasset udbalancering giver mulighed for rolig kameraføring - også under bevægelse.

Steady Shot
Se: Billedstabilisering.

Stereo
Forkortelse for stereofoni (græsk: rumklang). Betegnelse for lydgengivelse over 2 kanaler (minimum), som er adskilt fra optagelse til gengivelse.

Stillbillede
E
n billedeffekt, hvor en enkelt frame "fryses". Dette kan teknisk gøres på 2 måder

 • Ved afspilning af en video optagelse standses båndet, og videotromlen aftaster samme spor på båndet, så længe stillbilledet vises. Denne metode giver et stort mekanisk slid på det pågældende stykke bånd, og vil ofte resultere i et mindre godt stillbillede,
 • Et elektronisk stillbillede forudsætter et digitalt billedlager. Så snart billedet er "frosset" kan båndafspilningen stoppe. Det betyder væsentligt reduceret mekanisk slid på bånd og videotromle, samtidig med at stillbilledet står helt stabilt. Elektronisk stillbillede følger ofte med som standardeffekt i en videomixer.

Stillfotograf
tager faste billeder/stillbilleder af diverse situationer foran og bag kameraet i løbet af et filmprojekt - for eks. til brug i markedsføring.

Stjernefilter
Et optisk filter, som giver en stjerneeffekt omkring stærke lyskilder.

Stock shot
Standard optagelser, som har en så generel karakter, at de kan lægges ind i en helt anden sammenhæng. Det kan for eks. være optagelser af trafik, strandliv, tog og fly m.m.

Storyboard
En "tegneserie" over en film, fortalt scene for scene. Bruges bl.a. til at kommunikere instruktørens intentioner til fotograf og filmklipper m.fl.

Strobe
Strobe er en speciel stroboskop-lignende effekt, hvor der under afspilning af et videobånd "fryses" stillbilleder med kort interval, således at optagelsen i stedet for en glidende bevægelse ses som en sekvens af mange stillbilleder. En evt. bevægelse ses derfor i ryk.

Stroboskop
Lyskilde, der afgiver kraftige blitz-lignende lysglimt. Anvendt i mørkt eller svagt oplyst rum opleves bevægelse rykvis.

Super IHQ
Forkortelse for Intelligent High Quality. Akai system for automatisk optimering mellem videorecorder og bånd ved optagelse og gengivelse.
Se også: Båndtilpasning.

Superimpose
Tekst og/eller grafik indblændet over et videobillede.

Super Picture
Sharp system for automatisk optimering mellem videorecorder og bånd ved optagelse og gengivelse.
Se også: Båndtilpasning.

Super-VHS
Super-VHS er high band versionen af VHS båndformatet.
Forbedringen medfører større skarphed og forbedret farvegengivelse - især når videosignalet overføres som Y/C video..
Ifølge specifikationerne er den optimale opløsning ca. 400 linier horisontalt.
Kvaliteten har samme niveau som Hi8.

Super VHS ET
Et JVC patenteret system, som gør det muligt at indspille i Super VHS kvalitet på gode standardbånd.

Super-VHS afspilning
På standard VHS-recordere er det ofte muligt at afspille Super-VHS optagelser - dog kun i normal VHS-kvalitet.

Surround Sound
System for gengivelse af et lydmæssigt rum baseret på flere gengivekanaler. Det oplevede "rum" er et kunstigt skabt virtuelt rum, og har intet med virkeligheden at gøre.

S-VHS
Se: Super-VHS.

S-VIDEO
Forkortelse for separat video, d.v.s. et videosignal, hvor luminans (Y) og chrominans (C) fremføres som adskilte / separerede signaler.
Kaldes også Y/C video.

Sync'n move
Arbejdsmetode i tv-journalistik, som kort fortalt går ud på at skifte til en ny indstilling, så snart man har fået et brugbart "statement" i kassen..

Synk eller sync
Impulser i videosignalet, som sikrer korrekt vertikal og horisontal timing af videobilledet.

Synkron lyd
Reallyd som optages samtidig med billederne.

Synopsis
En kort beskrivelse af et projekts:
 - Idé
 - Formål
 - Indhold og
 - Handling.

Hertil kommer eventuelle facts om programlængde, produktionsform, locations, persongalleri/medvirkende m.m.
Et synopsis skal være kort (max. en A4-side), og skal først og fremmest vække interesse for projektet - altså sælge idéen - for eks. således, at de rette personer får lyst til at være med til at realisere projektet.

Systemkonvertering
Ændring af en videooptagelse fra et system til et andet er sjældent helt enkelt fordi der er afvigelse m.h.t.:
 - Linieantal.
 - Billedfrekvens.
 - Farvesystem.
 - Lydsystem:
 - Placering af de forskellige signaler inden for det tilgængelige frekvensområde.

Konvertering kan ske med dedicerede elektroniske enheder. I mange tilfælde kan konvertering udføres ved at læse videosignalet ind i et digitalt redigeringssystem efter en norm og ud efter en anden norm.
Normkonvertering medfører som regel et kvalitetstab. 

 

T

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Talk-back
Lydsystem, hvormed der fra kontrolrummet kan gives mundtlig besked til studiet.

Talk-over
Funktion, hvor musik- og anden lydunderlægning dæmpes under indtaling.
Funktionen kan aktiveres manuelt eller automatisk.
En passende niveauforskel ligger i størrelsesordenen 20 dB (1:10).

Tape Optimizer
Mitsubishi system for automatisk optimering mellem videorecorder og bånd ved optagelse og gengivelse.
Se også: Båndtilpasning.

TBC
Se Time Base Corrector.

Tekstgenerator
En enhed, som elektronisk danner tekst, der kan kombineres med (lægges ind over) et videosignal.

Teleforsats
Se: Forsatsobjektiver.

Teleprompter
Mekanisk eller elektronisk enhed, som ruller en oplæsers tekst direkte ved kameraets linse, således at oplæseren kan bevare sin øjenkontakt med programmets seere.

Testbillede
Se. prøvebillede.

Thumbnail
Betegnelse for det lille billede på tidslinien, som angiver første frame i et videoklip.

THX
Betegnelse for et videreudviklet Dolby Surround system. Idémanden bag systemet er Tomlinson Holman, cheflydtekniker hos Lucasfilm Ltd.
Systemet involverer i biografversionen 6 gengivekanaler med strenge minimumkrav til lydtryk mm.
Til hjemmebrug kan man "nøjes" med 5 forstærkerkanaler.
THX-dekoderen er vigtigste komponent, idet den skal sørge for at reetablere de mange gengivekanaler ud fra et THX-kodet signal, som er presset ind i kun 2 stereokanaler.

Tidskode
Tidskode betyder, at hvert enkelt videobillede er forsynet med en entydig, individuel nummerering, som bl.a. er nødvendig ved computerstøttet redigering.
Inden for konsumentområdet kan man møde følgende varianter.
 - VITC (Vertical Interval Time Code). Dette system har professionelle rødder, og anvendes sammen med VHS/S-VHS/VHS-C/S-VHS-C. og findes kun i udstyr til disse båndformater - fortrinsvis fra Panasonic.
 - RCTC (Rewriteable Consumer Time Code). Dette system udviklet af Sony hører sammen med Video8/Hi8 og findes kun i udstyr til disse båndformater.
 - DV-standard tidskode. Dette system er fælles for alle producenter af mini-DV camcordere.

Desuden kan man bl.a. møde varianterne:
 - Rapid tidskode
 - LTL Longitudinal Tidskode
 - MTC Midi Time Code

Professionelle tidskodesystemer:
 - SMPTE
 - EBU.

Tilrettelægger
Se: TV-tilrettelægger.

Tilt
Lodret kamerabevægelse - svarer til vandret panorering.

Time Base Corrector
Elektronisk enhed baseret på digital teknik, som sørger for fuld eller delvis kompensering for uregelmæssigheder i billedsignalet bl.a. fra uundgåelige små svingninger i båndtransporten.
Findes i forskellige typer:
- Hel- eller halvbilled TBC'er opbygget som separate enheder eller integreret i for eks. digitale videomixere.
- Enkle løsninger indbygget i videorecordere, for eks. Panasonic 3-liniers TBC.

Timecode
Se under: Tidskode.

Tonemester
er den ansvarlige for filmens lydside. Tonemesteren mixer og designer lydsiden i samarbejde med instruktøren.
Tonemesteren bestemmer, fra hvilken vinkel lyden skal optages og med hvilken mikrofon.

Trackball
En "omvendt" mus til betjening af computer m .v.
Se også: Mus.

Trapezforvrængning
Se: Keystoning.

Tripod
Engelsk betegnelse for et trebenet stativ.

Trådløs
Betegnelse for overføring uden brug af ledning.
Findes almindeligt som:
- IR, hvor der benyttes infrarød stråling. Forbindelse forstyrres let.
- RF, benytter radiobølger. Forstyrres derfor ikke af faste genstande, mure og lign.

Tuner
Modtagerdel til radio- eller TV-modtagelse.
Kan for eksempel også være en enhed til stemning af musikinstrumenter.

TV-tilrettelægger
Opgaverne består i at få idéer til tv-programmer, planlægge, researche, skrive og gennemføre produktionen. Tilrettelæggeren leder optagelserne og medvirker ofte selv som interviewer og instruktør af de medvirkende.

 

U

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

 UHF
Forkortelse for: Ultra High Frequency. Bølgeområdet fra 300 til 3.000 Mhz, som fortrinsvis bruges til tv-udsendelser.

U-matic
Båndformat med 3/4" bånd i kassette. Båndhastighed 9,53 cm/sek. og 2 lydspor.

Uploade
Betegnelse for at overføre en webside, en fil eller et computerprogram til en internetserver.

URL
Forkortelse for: Uniform Ressource Locator, som er "adressen" på en side på www/World Wide Web.

USB (Illustration)
Forkortelse for Universal Serial Bus, en universelt anvendelig forbindelse mellem computer/pc og periferienheder som printer, scanner, digitalt foto-/videoudstyr og meget andet. Læs mere på www.usb.org.
Findes i typerne:
USB1: max. 12 Mbits/s
USB2: max. 480 Mbits/s
USB3: max. 5 Gbits/s

UV filter
UV-filtret opsuger den UV-stråling, som vi ikke ser med vort menneskelige øje, men som CCD'er (og også fotografisk film) er modtagelig for.
Filtret forhindrer at optagelserne sløres af UV-dis, og beskytter for resten også objektivet effektivt mod beskadigelse.

 

V

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

VAIO
Forkortelse for: Video Audio Integrated Operation.
Betegnelse for et SONY koncept til sammenkobling af video, audio og informationsteknologi.

Vario optik
Se: Zoom optik.

VCR - Video Cassette Recorder
Synonym for en videobåndoptager med både ind- og afspilning.

Vectorscope
Måler bl.a. niveau og fasefejl på farveindholdet i et videosignal. 

VGA
Forkortelse for Video Graphic Array. Standard tilslutning for farveskærm på en Pc.
Er også den tilslutning et evt. grafiksignal til en genlock hentes fra.
Forekommer nu oftest i en opdateret version: Super VGA.

VHF
Forkortelse for: Very High Frequency. Bølgeområdet fra 30 til 300 Mhz, som bl.a. bruges til tv-udsendelser og fm-radio.

VHS
Forkortelse for Video Home System. Verdens mest udbredte båndformat på konsumentområdet.
Udviklet af JVC og markedsført i Europa siden 1977.
Alle VHS-apparater og VHS-kassetter produceres på licens fra JVC, som med stadige forbedringer har sørget for at holde fast på rettighederne.
Båndformat med 1/2" bånd i kassette. Båndhastighed 2,34 cm/sek. og 1 eller 2 lydspor. Desuden har systemet mulighed for et FM-moduleret hifi lyd indspillet som skråspor.

Video8
Videoformat udviklet af Sony. Der er baseret på et 8 mm bredt magnetbånd i kassette.
Båndhastigheden er 2,0051 cm/sek. og lyden indspilles i samme skråspor som videosignalet i mono eller i kompatibel M/S stereo.
Se også: Hi8 og XRS.

Videoformater - digitale
Du finder en sammenligning mellem de forskellige digitale videoformater i afsnittet "videopraksis".

Videohoved
En elektromagnetisk komponent i camcordere og videomaskiner som bruges til optagelse, gengivelse og sletning af video- og audiosignaler på magnetisk tape.
Videohovederne er placeret på den roterende videotromle.

Videojournalist
Se: VJ.

Video-on-demand
Video, for eks. spillefilm, som leveres netop i det øjeblik, en bruger ønsker det. Kræver bl.a. en stabil højhastighedsforbindelse.

Videoprojektor
Udstyr til visning af videobilleder ved projektion på en skærm.
Billedet kan projiceres enten:
 - forfra ved frontprojektion, d.v.s. at videoprojektoren befinder sig på samme side af skærmen som tilskueren, eller
 - bagfra ved bagprojektion, hvor den gennemskinnelige skærm befinder sig mellem videoprojektor og tilskuer.

Videoprojektoren kan bl.a. arbejde efter følgende principper
 - 3 billedrør (R-G-B).
 - LCD-panel - findes både med 1 panel og med 3 paneler (R-G-B).
 - DLP 1-chip. Lys fra en punktformet lyskilde rammer via et RGB-farvehjul en chip med  små kipspejle. Kun når et signal til chippen vipper et af spejlene, når lyset videre til lærredet.
 - DLP 3-chip. Samme princip som 1-chip, men uden RGB-farvehjul.
 - Eidophor. Et roterende hulspejl med en tynd oliefilm bestråles med en elektronstråle. Herved frembringes små fordybninger i oliefilmen. Oliefilmen belyses via et farvehjul, og billedet reflekteres via optik til skærmen.
 - Laser Projektion. Billedet dannes af 3 laserstråler linie for linie lige som et almindeligt tv-billede.
 - ILA. (Image Light Amplification) Benytter lysventil-teknik til at forstærke lysudbyttet fra billedrørene.
 - D-ILA. (Digital Image Light Amplification) Fungerer principielt som ILA, men benytter LCD-panel med reflekterende bagside i stedet for billedrør.
 - LC0S (Liquid Crystal on Silicium) Minder i nogen grad om D-ILA.

I øjeblikket (2006) ser det ud som om LCD og DLP er de hyppigst forekommende systemer til konsumenter.

Videoprompter
Se:  Teleprompter.

Video-signal
Analog :
- Composite. Et sammensat signal, som indeholder: sync-impuls, sort-hvid- og farveinformation.
- Y/C (S-video). 2 adskilte signaler med sync- og sorthvid-signal i en kanal og farvesignal adskilt i en anden kanal.
- RGB. 3 separate kanaler for sync- og farvesignal for hver af grundfarverne rød, grøn og blå.
- YUV. Professionelt format, hvor signalet er delt op i: luminanssignal (Y), farvesignal 1 (U) og farvesignal 2 (V).
Digital:
- DV (IEEE 1394) Det digitale signal overfører foruden billeddata også oplysninger om tidskode plus forskellige styreinformationer mellem de tilsluttede apparater.

Videotext
Informationstjeneste, hvor TV-senderen udnytter intervallerne i videosignalet til udsendelse af tekstinformationer, som gratis kan modtages og læses, hvis modtageren har en dekoder

Videotromle
Alle videosystemer med registrering på bånd, har placeret videohovederne til ind- og afspilning på en roterende tromle, som er skråtstillet i forhold til båndet.
Dette giver en tilstrækkelig høj relativ båndhastighed - d.v.s. hastighed mellem videohoveder og bånd - til at sikre registrering af det nødvendige, meget store frekvensområde.
Ved VHS er den relative båndhastighed mellem videohoved og bånd 4,86 meter/sekund, mens båndhastigheden kun er 2,339 cm/sekund.
Rotationshastigheden er ved det europæiske PAL-system 1.500 omdrejninger/minut (25bps x 60s).

Ved DV roterer videotromlen med 9000 omdrejninger/minut, idet der optegnes 6 skråspor pr. billede (25bps x 60s x 6 spor). Ved Digital8 roterer videotromlen med 4500 o/m, og der optegnes 3 skråspor pr. billede.

Vidvinkelforsats
Se: Forsatsobjektiver.

VJ
Forkortelse for: VideoJournalist.
En jounalistisk medarbejder ved en tv-station, som optræder single med sin camcorder (ofte i DV-format), og selv varetager funktionerne som tilrettelægger, journalist, videofotograf, lydmand og ofte også klipper m.m.

Vindhætte
Tilbehør til mikrofon, som dæmper følsomheden over for blæst og pust i mikrofonen.
Kan være lavet af et skumgummilignende materiale, men ofte vil der være tale om en kombination af flere materialer for at opnå den ønskede effekt.

Virus
En computervirus er et lille program, der gemmer og kopierer sig selv i et andet program. Når det inficerede program bliver brugt, bliver virusen aktiveret og spreder sig til andre programmer. Denne proces forløber oftest usynligt for brugeren.
Da en virus er et stykke program, kan den sprede sig selv sammen med ethvert almindeligt edb-program, der bliver lagt ind i din computer. Så det at læse en diskette ind på computeren eller downloade en fil fra Internettet kan resultere i, at computeren bliver inficeret med virus.

VITC
Forkortelse for: Vertical Interval Time Code, et tidskodesystem til VHS/Super-VHS.
Se også: Tidskode.

Begrebet VITC bruges også i det professionelle. videobåndmiljø på alle niveauer/systemer.  
VITC = Video Interlaced Time Code. D.v.s at tidskoden indspilles sammen med videoen – typisk i toppen af billedet (i det område som ellers bruges til teletekst).  Dette indebærer at tidskoden kan læses selvom båndmaskinen står i still.

VITS
VITS = Video Interlaced Test Signal. Det er et testsignal (niveauer/fase og frekvensgang) som også typisk lægges på nogle linier i toppen af billedet sammen med teletekst.
VITS´en indsættes i videoen umiddelbart før signalet forlader første LINK-PUNKT således at kvaliteten kan kontrolleres hele vejen fra ”leverandør” til ”forbruger” UDEN afbrydelse af selve transmissionen.

VOD
Se: Video-on-demand.

VOB-filer
Betegnelse for mpeg2-filer på en DVD.

Voice-over
Indtaling ind over et andet lydsignal.

Voxpop 
(Fra latin: vox populi = folkets stemme), er en rundspørge til nogle tilfældige mennesker.
Der stilles samme spørgsmål til alle interviewede om et emne, som interviewpersonerne - ofte folk på gaden - forventes at have en mening om.

VPS
Forkortelse for Video Program Service eller Video Programming System. Et system, som via en startkode udsendt fra TV-stationen sikrer, at en timer-styret optagelse af et TV-program først begynder ved udsendelsens faktiske start. Tager altså højde for programforsinkelser.

VPT
Forkortelse for Video Programming by Text, en funktion, hvor man ved at pege på en programoversigt i VideoText kan overføre programdata til videorecorderens optageprogrammering.

VTR
Forkortelse for Video Tape Recorder. Se under VCR.

VU
Forkortelse for Volume Unit. Enhed til angivelse af udstyringsniveau, angivet i dB.
0 dB VU svarer til 1,23 volt.

 

W

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Waveform monitor
Et specielt elektronisk måleinstrument/oscilloscop, som grafisk viser videosignalets styrke. Det er grundlag for en præcis indstilling af videosignalets max. luminans niveau, således at bedst mulig kontrast opnås.

Wide-forsats
Se: Forsatsobjektiver.

Windows
Det mest udbredte PC styresystem - udviklet af Microsoft

Wipe
Overgang mellem 2 scener hvor den næste scene skyder sig hen over den foregående scene.
En wipe kan foregå efter mange mønstre: ret linie, rektangel, cirkel, ellipse eller noget helt andet. Start fra en af de 4 sider, fra et hjørne, fra midten eller et vilkårligt punkt. Med passende udstyr er mulighederne utallige.

Wow og flutter
Er betegnelsen for uregelmæssig båndtransport, som især i tidligere analoge systemer var en trussel mod kvaliteten i gengivelsen.

 

X

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

XLR-stik
Et meget benyttet stik til krævende anvendelser.
- Til audio benyttes 3-polet version.
- Til øvrige anvendelser (HT- eller strømforsyningsstik) benyttes 4-polet version.
Hunstikket er ofte forsynet med lås.

Standardforbindelserne er følgende (europæisk/IEC standard):

Audio 3-polet:
ben 1: altid stel
ben 2: + / varm / altid i fase
ben 3: - / kold / ej tilsluttet ved ubalanceret tilslutning.

Strøm 4-polet:
ben 1: altid stel
ben 2: +

XRS
Forkortelse for: eXtended Resolution System, en Sony udviklet teknologi til opnåelse af bedre opløsning ved Video8 og Hi8.
XRS udstyr er fuldt kompatibelt både opad og nedad.
Anvendt både ved optagelse og gengivelse forbedrer systemet den horisontale opløsning med ca. 0,5 MHz svarende til 40 linier, således at Hi8 XRS i praksis kommer tæt på målet: 400 liniers opløsning..

 

Y

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Y
Symbol for luminans.

Y/C-video
Betegnelse for et analogt videosignal, hvor signalet er opdelt i:
 - Luminanssignal (Y) - sort/hvid informationer
 - Chrominanssignal (C) - farveinformationer.

Der bruges altså 4 ledninger til at overføre et Y/C-signal.
Som stik benyttes ofte det 4-polede Hosiden-/mini-DIN-stik

Y/C giver bedre kvalitet end et composite-signal, men ikke så god kvalitet som et YUV-signal.

YUV
Betegnelse for et analogt videosignal, der henholdsvis dannes af eller er grundlag for RGB-signalet, hvor signalet er delt op i:
 - luminanssignal (Y), sammensat af 30% Rød, 59% Grøn og 11% Blå.
 - Farvesignal (U), sammensat af Blå minus Y.
 - Farvesignal (V), sammensat af Rød minus Y.
YUV-signalet optræder som et mellemstadie i enhver camcorder og tv-modtager. I professionelt apparatur benyttes YUV komponentsignal også til eksterne forbindelser.
Kaldes også: Component video.

YUV er den bedste analoge signaltype til overføring af et videosignal.

 

Z

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Z
Internationalt anvendt symbol for elektrisk impedans, d.v.s. frekvensafhængig modstand.

Zebra kontrol
En funktion til billedkontrol, som især ses i professionelle og semiprofessionelle videokameraer.
Områder i billedet, hvor der er risiko for overbelysning markeres i søgeren med et zebramønster, således at fotografen bliver advaret og kan blænde ned.
Denne type kontrol findes i enkelte konsument-camcordere.

ZIP drev
Udskifteligt lagringsmedie til brug i forbindelse med pc.
Lagringskapacitet typisk 100 Mb(1998).

Zoom optik
Betegnelse for linsesystem med variabel brændvidde.
Udover "optisk zoom" møder man også begrebet "digital zoom", hvor zoom-området udvides ved en elektronisk indzoomning af det aktive pixel-areal.
Herved er det muligt at nå en meget høj zoomfaktor - for eks. 100X, men opløsningen og farvekvaliteten lider under processen.

 

Æ

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Der er ingen opslag under Æ.

 

Ø

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Der er ingen opslag under Ø.

 

Å

Top  Num A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Der er ingen opslag under Å.

 

 


 

 

 

 

 ® Leif Christiansen & Videoviden.dk
 2004-2013
 

Ophavsret
Alt materiale i videoviden.dk er omfattet af ophavsret. Du kan frit linke til sitet.
Du  er velkommen til at citere mindre uddrag med angivelse af kilden.
Ved gengivelse af større uddrag eller hele artikler bedes
henvendelse på forhånd rettet til redaktionen.

Revideret: 05. februar 2013