Sådan får du bedre lyd med det udstyr, du har! - Videoviden.dk

Gå til indhold

Sådan får du bedre lyd med det udstyr, du har!

Artikler
Lydteknik - den nemme Den indbyggede mikrofon Hvis man betragter camcordere, som tilbydes almindelige forbrugere, er der eltid indbygget en mikrofon, som oftest en stereomikrofon. Placeringen tæt på båndtransport, motorzoom og med stor chance for håndteringsstøj er langt fra optimal, og er i virkeligheden udtryk for et nødvendigt kompromis. Vi skal op i de dyrere entusiastapparater, før vi ser en rimelig  placering. Det bedste råd for en ordentlig lyd med den indbyggede mikrofon er: GÅ TÆT PÅ MOTIVET. 1. Mikrofonplacering under optikken  opsamler blandt andet støj fra båndtransporten. 2. Mikrofonplacering under optikken giver risiko for opsamling af bl.a. håndstøj. 3. Mikrofonplacering fremskudt over optikken giver god mulighed for at undgå støj fra camcorderen. Generelle mangler ved den indbyggede mikrofon: - Ringe retningsvirkning. - Begrænset frekvensområde. - Tåler ikke kraftigt lydniveau . - Følsom for  vindstøj. Mikrofonens ringe retningsvirkning - d.v.s. at den opfanger næsten al lyd i omgivelserne lige godt - betyder, at det bliver svært at udskille den del af lyden, der høre med til det betragtede billedudsnit. Man kan ligefrem komme ud for, at den uvedkommende lyd stjæler hele opmærksomheden - forekommer mere spændende! I stille omgivelser bør videofotografen være opmærksom på sin egen vejrtrækning, især hvis man er lidt forpustet. Undertiden kommer man ud for optagelser, hvor det lyder som om der er en "stønner" på spil. Frekvensområdet er beskåret væk i bunden, fordi man dermed begrænser at mikrofonen opfanger for meget uvedkommende lyd fra camcorderen og den betjening. Sådan er det og det kan man ikke gøre noget ved, med mindre man benytter en ekstern mikrofon - det ser vi på i "Lydteknik for entusiasten". Mikrofonens dårlige håndtering af højt lydniveau generer kun de færreste, fordi man her er oppe på en direkte ubehagelig og skadelig lydstyrke - også for os mennesker (diskotek, rockkoncert, flyveplads og visse maskiner m.m.). Bliver mikrofonen overbelastet af for højt lydtryk slår membranen imod og det giver dels grim lyd og dels mulighed for permanente skader på mikrofonen. Midlet er selvfølgelig først og fremmest at tænke sig om og flytte sig i læ, hvis det er muligt, Stå ikke lige ud for store højttalere o.s.v. Mange camcordere har indbygget et elektronisk filter mod vindstøj. Her skal man huske, at dette filter ikke beskytter mikrofonenheden mod fysisk overlast. Filtret gør bare mislyden mindre iørefaldende ved at beskære frekvensområdet - lyden bliver "tynd" og kunstig i klangen. Det er naturligvis klart at foretrække, hvis man i stedet beskytter mikrofonen mod overlast fra vinden. Hold en hånd op som mobil vindskærm, stil dig lidt i læ, eller forbered dig på situationen ved at lave din egen vindhætte til mikrofonen. Lidt stof, lidt vat eller andet dæmpemateriale og lidt tape kunne måske om ikke løse hele problemet, så dog reducerer det til et tåleligt niveau, Brug fantasien!
Tilbage til indhold